English (US)ShqipGreek
Nderimi i Shën Kozmait nga shqiptarët është i hershëm

Pasi sulmuan Kryepiskopin Anastas, pasi sulmuan ata që punojnë për Kishën Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, pasi shpikën gjithfarë gënjeshtrash për kanonet dhe statutet orthodhokse, pasi na e deformuan historinë e besimit, tani e kanë radhën shenjtorët tanë. Sidomos kohët e fundit janë shtuar shkrimet në disa media të caktuara, në të cilat hidhet baltë mbi një nga shenjtorët më të nderuar mes shqiptarëve dhe më gjerë - Shën Kozmain (martirizuar në 1779).  

Një nga sajesat që përdoren, është ai se nderimi i këtij martiri të madh nuk ka ekzistuar mes të krishterëve orthodhoksë shqiptarë; edhe nqs ka filluar, ka filluar pas vitit 1961, kur me vendim të Patriarkanës  Ekumenike u vu në listën e shenjtorëve të nderuar nga të gjitha Kishat Orthodhokse. Këto nuk janë vërteta, nderimi i tij si shenjtor lokal  nisi në shek. XVIII, në të gjitha ato zona ku ai dha një kontribut të jashtëzakonshëm për të zgjuar ndërgjegjen e shtypur të orthodhoksëve nga nata e gjatë osmane, duke frenuar dukshëm islamizimin e këtyre trevave. Këtë e dëshmojnë ndërgjegjja e popullit orthodhoks shqiptar, afresket e ikonat, shërbesa kishtare për shenjtorin, Manastiri i tij ndërtuar me kujdesin e Ali Pashë Tepelenës (1814-1815) dhe mbi të gjitha, e dëshmon nderimi i madh i gjithë popullit edhe atij joorthodhoks, kudo ku ai predikoi.

Dëshmi e këtij nderimi para vitit 1961, që hedh poshtë ato që pretendojnë antiorthodhoksët, mes shumë të tjerave është ajo që kanë shkruar e botuar dy nga personalitet më të mëdha të Kishës sonë: Imzot Theofan Noli dhe Kryepiskopi i parë kanonik, Fortlumturia e Tij Kristofor Kisi.

Imzot Theofan Noli, në vitin 1947, në Boston, botoi Kremtoren (Të kremtet) e Kishës Orthodokse. Në parathënien e tij thotë se: “Përkthimin... e kemi bërë nga Gerqishtja, me përjashtimin e këndimeve të Shën Kozmait të Beratit, të cilin e parafrazuam nga versioni shqip i KryeHirësisë Tij, Imzot Kristofor Kisi, Kryepeshkopit të Shqipërisë”. Dhe në faqet 754-763 jep shërbesën kishtare të këtij shenjtori.

Pra, Imzot Theofan Noli, që në 1947 (pra përpara viti 1961) e quan Shën Kozmai i Beratit dhe shërbesën e shenjtorit e merr nga botimi i vitit 1931 të Imzot Kristofor Kisit, i cili ka shkruar mjaft për Shën Kozmain.

Pra, për Imzot Theofan Nolin dhe Imzot Kristoforin, Shën Kozmai nuk ishte as antishqiptar e as "joshenjtor", siç trumbetojnë zotërinjtë antiorthodhoksë.

Më poshtë po japim tre prej disa dokumentimeve, që tregojnë nderimin dhe hershmërinë e këtij nderimi mes shqiptarëve për Shën Kozmain:

- Fragmentet nga libri i Imzot Theofan Nolit, “Kremtore e Kishës Orthodokse”, Boston, 1947 (Libri liturgjik që përdorim sot në kishat orthodhokse të Shqipërisë)

- Kopertina e librit Imzot Kristoforit për shën Kozmain “Jetëshkrimi dhe akoluthia e dëshmorit të ri dhe Isapostullit Shën Kozma”, Korçë 1931.

- Afresku i shek. XIX i shenjtorit në Manastirin që i dedikohet atij. 

 

 

 

Fragmentet nga libri i Imzot Theofan Nolit, “Kremtore e Kishës Orthodokse”, Boston, 1947.

 

 

 

 

 

Kopertina e librit Imzot Kristoforit për shën Kozmain “Jetëshkrimi dhe akoluthia e dëshmorit të ri dhe Isapostullit Shën Kozma”, Korçë 1931.

 

 

 

 

Afresku i shek. XIX i shenjtorit në Manastirin që i dedikohet atij. 

 

 

Kanë filluar kampet verore ditore për fëmijë. (Gusht 2014)
   Kampet verore ditore janë ndër aktivitetet që fëmijët e zonave të ndryshme të Shqipërisë i presin me shumë dëshirë. Edhe gjatë kësaj vere, Kisha Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë vazhdon zhvillimin e kampeve ditore për fëmijë. Zyra Qendrore e Fëmijëve, Zyra e Katekizmit dhe Departamenti i Edukimit të Krishterë në Akademinë Theologjike “Ngjallja e Krishtit” bëjnë të mundur realizimin e këtyre kampeve, në bashkëpunim me klerikët e Dioqezave të ndryshme, katekistët dhe të rinjtë orthodhoksë.
   Programi i këtyre kampeve i lejon fëmijët që të jenë pjesë e tyre për 4-5 orë në ditë. Zyra Qendrore e Fëmijëve zhvilloi kampe ditore për fëmijë në Qendrën Thavor në Shkozë, në Bathore dhe në Kishën “Ungjillëzimi i Perëndilindëses” në Tiranë. Në këto kampe morën pjesë rreth 120 fëmijë.
   Kampet ditore të zhvilluara nga kjo zyrë kishin si temë Liturgjinë Hyjnore. Qëllimi i këtyre kampeve ishte që fëmijët të kuptonin dhe të përjetonin më tepër të gjitha pjesët e Liturgjisë Hyjnore. Programi i kampit përmbante gjithashtu lojra, këngë dhe punë dore. Gjatë kohës së këngëve fëmijët patën mundësinë që të mësonin dhe të psalnin të gjitha pjesët që  psalen nga kori dhe populli gjatë Liturgjisë Hyjnore.
   Në ditën e fundit të tij kampi u finalizua me kryerjen e Liturgjise Hyjnore në vendet ku u zhvillua kampi. Gjatë kësaj Liturgjie fëmijët kishin mundësinë të shikonin të konkretizuara të gjitha ato që kishin mësuar gjatë gjithë ditëve të kampin si edhe të psalnin vetë të gjithë Liturgjinë Hyjnore.
   Kampet verore ditore të fëmijëve vazhdojnë në zona të ndryshme të vendit dhe fëmijëve u jepet mundësia të mësojnë më tepër për Perëndinë, të krijojnë shoqëri të reja, të argëtohen dhe të kalojnë ditët e pushimeve verore në një mënyrë të vlefshme.
 
 
 

U krye Shenjtërimi i kishës së hirshme “Ungjillëzimi i Perëndilindëses”, në Këlcyrë. (17 Gusht 2014)
 
...E vërteta, dashuria, pendimi dhe përulësia... armët e besimtarit ndaj fuqive demonike...
 
   Brenda një atmosfere hareje dhe përkushtimi shpirtëror, Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Anastasi, kreu sot Shenjtërimin e kishës së hirshme “Ungjillëzimi i Perëndilindëses”, në qytezën e Këlcyrës. Ai celebroi së bashku me Mitropolitiin e Gjirokastrës Dhimitrin dhe Episkopin e Amantias Nathanailin, si dhe me shumë klerikë të kësaj Mitropolie. Që herët në mëngjes qindra besimtarë, mes tyre shumë të rinj, nga enoria e Këlcyrës, por dhe e gjithë treva e Përmetit, kishin mbushur oborrin e Kishës, duke marrë pjesë me lutjen e tyre në aktin e hirshëm të Shenjtërimit, me litaninë e lipsaneve të shenjta dhe në vazhdim, me shenjtërimin e Tryezës së Shenjtë.
 
   Më pas vazhdoi Liturgjia Hyjnore, ku Kori i Shkollës së Muzikës Bizantine të Kryepiskopatës së Hirshme të Tiranës i dha një përmasë më të lartë e shpirtërore gjithë shërbesave.
 
   Kisha e re që u shenjtërua nga Kryepiskopi Anastas (e katërta brenda pak javësh, nga cepi në cep të Shqipërisë pas Shenjtërimit të Katedrales së Tiranës; kishës “Lindja e Zotit Krisht”, në Shkodër; kishës “Ngjallja e Zotit”, në Pogradec dhe “Dyzetë Shenjtorët”, në Aliko dhe e fundit kjo në Këlcyrë “Ungjillëzimin i Perëndilindëses”), u ndërtua në periudhën 1994-1996 dhe është e tipit bazilikë me kube, me sipërfaqe të përgjithshme që arrin 300m2. Ndodhet në qendër të qytezës dhe përbën pikë referimi të qytetit të krijuar relativisht rishtazi.
 
   Në fund të Liturgjisë Hyjnore, Kryepiskopi Anastas u foli besimtarëve si për tipikonë e Shenjtërimit dhe kuptimin e pranisë së Tempullit Orthodhoks në jetën e komunitetit adhurues, por dhe të qytetit në të cilin ai jeton dhe aktivizohet, si dhe mbi Ungjillin e ditës. Fortlumturia e Tij i nxiti besimtarët që të jetojnë me të vërtetë besimin dhe që të armatosen përditë me armët ndaj të cilave fuqitë demonike (që janë të pranishme edhe në shoqërinë e sotme njerëzore dhe përpiqen ta zhysin atë në korrupsion dhe padrejtësi), nuk munden veçse të jenë krejt të pafuqishme dhe të parrezikshme. Këto armë janë: e vërteta, përulësia, dashuria dhe pendimi. Ato do të duhet të kultivohen pandërprerë edhe me lutjen në këtë kishë të re orthodhokse. Dhe përsëri edhe një herë tjetër përsëriti porosinë e tij atërore që ne të krishterët orthodhoksë të mos mjaftohemi me harenë e godinave adhuruese, të reja apo të rikonstruktruktuara, por përditë të tregojmë kujdes të ndërtojmë veten tonë si tempuj të Perëndisë së gjallë.
 
   Në Qendrën Shpirtërore në krah të kishës vijoi qerasje tradicionale nga ana e enorisë së Ungjillëzimit, në një amtosferë të përzemërt dhe mbushur me këngë tradicionale të zonës së Përmetit.
 
   Duhet kujtuar këtu, se para pak vitesh Këshilli i Bashkisë së Këlcyrës, në shenjë vlerësimi për nismën e Kryepiskopit Anastas që në qytetin e tyre të ndërtohet kjo kishë e bukur, vendosi që rrugën përpara saj dhe në sheshin qendror të qytezës ta emërtojë “Rruga Kryepiskopi Anastas”.
 
   Në këtë gëzim të veçantë të besimtarëve të Këlcyrës për shenjtërimin e Kishës së tyre i pranishëm ishte edhe Nënkryetari i Parlamentit, z. Vangjel Dule dhe personalitete të tjera.
 
   Për të gjithë Mitropolinë e Gjirokastrës kjo prani e Kryepiskopit Anastas dhe shenjtërimi i dyfishtë përbëjnë një notë të veçantë festive dhe rast për një përjetim më të thellë të këtyre tubimeve adhuruese në kuadrin e së Kremtes së Fjetjes të së Tërëshenjtës Mari, që populli e mbiquan edhe Pashkë e Verës. Ky ishte rast i veçantë edhe për dhjetra besimtarë të këtyre trevave, që jetojnë dhe punojnë më së shumti në Greqi.
 
Këlcyrë, 17 Gusht 2014
 
Foto: Dhjakon Stefan Ritsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U krye Shenjtërimi i kishës së hirshme të Dyzetë Shenjtorëve Martirë në Aliko, Sarandë. (15 Gusht 2014)

“...KISHAT E HIRSHME NA KUJTOJNË PANDËRPRERJE PRANINË E PERËNDISË DHE DETYRAT TONA NDAJ BESIMIT...”
 
  Qindra besimtarë tejmbushën kishën e hirshme të Dyzetë Shenjtorëve Martirë në Aliko, fshat ky në zonën e Vurgut, për të marrë pjesë në veprimtaritë adhuruese për Fjetjen e Tërëshenjtës Mari. Në gjirin e tyre ishte Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij Anastasi, i cili së bashku me Mitropolitin e Gjirokastrës, Imzot Dhimitrin dhe Episkopin e Amantias z. Nathanail, kreu Shërbesën e Shenjtërimit dhe në vazhdim Liturgjinë Hyjnore.
 
   Ne fjalën e tij, Kryepiskopi u foli besimtarëve veç të tjerash edhe për veprën e pasur që ka zhvilluar Kisha e jonë në sektorin shpirtëror, në ngritjen e kishave e godinave të tjera ndihmëse, zhvillimin e veprës së saj sociale e filantropike etj.
 
   Me rastin edhe të Shenjtërimit të kishës së re forttëbukur të Dyzetë Shenjtorëve, Kryepiskopi u ndal në rëndësinë e kishës (tempullit) orthdhokse, si epiqendër e Enorisë së besimtarëve dhe të jetës së tyre shpirtërore. Me Orthodhoksinë bashkëudhëtarë janë e vërteta, dashuria dhe bukuria. Të tria këto simbolizohen në mënyrën më të mirë në tempullin orthodhoks, ku veç të tjerash promovohet kultura. Ndërtesat e adhurimit të krishterë, që u shtuan gjatë gjithë këtyre viteve të ringritjes së Kishës sonë, në qytete dhe fshatra, janë gjithashtu edhe stoli arkitektonike, por edhe qendra të ngritjes kulturore të komunitetit të besimtarëve. Me fjalët e tij Fortlumturia e Tij i nxiti besimtarët e Alikos që të tregojnë kujdes më të madh për kishën e tyre të re dhe sidomos, që ta ngrohin atë me lutjen e tyre dhe pjesëmarrjen intensive në mbledhjet adhuruese. Ta shndërrojnë atë në një qendër të dashurisë për Perëndinë, por edhe për njeriun - vëlla.
 
 
   Kisha e hirshme e Dyzetë Shenjtorëve në Aliko u ndërtua me inisiativën dhe fondet që grumbulloi Kryepiskopi Anastas gjatë periudhës 2006-2009. Është një kishë shumë e bukur me kube, me peristil në fasadë dhe anën jugore, me kambanore të lartësuar dhe një oborr, që përbën edhe një shesh-park të bukur për komunitetin. Në katin përdhes të kishës ka mjedise për funksionimin e një qendre shpirtërore të enorisë, me sallë polifunksionale veprimtarish etj.
 
***
 
   Pas përfundimit  të Liturgjisë Hyjnore, në oborrin e kishës së porsashenjtëruar të mbushur plot e përplot nga besimtarët, nga autoriteti i pushtetit lokal, u organizua ceremonia e dorëzimit Kryepiskopit Anastas të titullit “Qytetar nderi” i Komunës së Alikos, si shprehje e falënderimit dhe mirënjohjes së gjithë banorëve të zonës për gjithçka ai ka bërë për ringritjen nga hiri i shkatërrimit komunist të Kishës Orthodhokse në Shqipëri, por edhe konkretisht në fshatrat dhe enoritë e zonës. Kryepiskopin e përshëndeti Kryetari i Komunës, z. Kristo Kaishi, që i dorëzoi edhe titullin. Gjithashtu, përshëndeti me këtë rast edhe Nënkryetari i Parlamentit dhe deputet i zonës, z. Vangjel Dule.
 
   Kryepiskopi Anastas duke falënderuar për këtë gjest të Këshillit të Komunës, por edhe për fjalët e ngrohta të dashurisë që u thanë, theksoi se më e rëndësishmja që ka ndodhur gjatë këtyre njëzetë e tre viteve është fakti se ai qëndroi pranë njerëzve, së bashku me grigjën orthodhokse, duke mirëkuptuar gëzimet dhe hidhërimet e tyre, duke ndarë me dashuri me ta gjithçka pati, me respekt ndaj dinjitetit të çdo njeriu.
 
***
 
  Të dielën, 17 gusht Kryepiskopi Anastas, së bashku me Mitropolitin e Gjirokastrës z. Dhimitër do të kryejë Shërbesën e Shenjtërimit të kishës së hirshme të Ungjillëzimit të Perëndilindëses, që ngrihet në qendër të qytezës së Këlcyrës. Kjo kishë u ndërtua nga ana e Kryepiskopit në vitet e para, 1994-1996 dhe është e tipit bazilikë me kube dhe kullë kambanoreje. Është ngritur në truall pronë e Kishës dhe që atëherë meshohet pa ndërprerë.  Në krah të saj ngrihet gjithashtu një qendër enorike shpirtërore.
 
(Gjirokastër, 15 gusht 2014)
 
Foto: Dhjakon Stephanos Ritsi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARCHBISHOP ANASTASIOS CONGRATULATES METROPOLITAN ONUFRY ON HIS ELECTION AS METROPOLITAN OF KIEV AND ALL UKRAINE. (14 August 2014)

 

His Eminence Onufry
Metropolitan of Kiev and All Ukraine
 
Your Eminence,
most beloved brother and concelebrant in Christ our God,
 
    De profundis we enjoy and give glory to the Triune God for Your  election to this great ecclesiastical position. Axios! Axios!
 
    We wholeheartedly pray that You continually walk within the light of Transfiguration in the spirit of the Cross and the power of the Resurrection.
 
    May the Triune God grant You unfailing love, insightful wisdom and inspired creativity to guide the beloved people of Ukraine to a further spiritual development, and radiate the truth and beauty of Orthodoxy all over the Oikoumeni.
 
With deep love in Christ,
 
+ Anastasios
 
Archbishop of Tirana, Durres and All Albania
 

Tirana, 14th August 2014

Komunitetet Fetare të Shqipërisë dënojnë terrorrizmin e ISIS në Irak. (10 Gusht 2014)

DEKLARATË PËR SHTYP
 
    Këshilli Ndërfetar i Shqipërisë dhe antarët e tij (Komuniteti Musliman i Shqipërisë, Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, Kisha Katolike e Shqipërisë dhe Kryegjyshata Botërore Bektashiane) mbështetur dhe nga Vëllazëria Ungjillore e Shqipërisë, po ndjekin me shqetësim situatën që po ndodh këto ditë në Lindjen e Mesme, në mënyrë të veçantë përndjekjen kriminale që terroristët e ISIS në Irak po ushtrojnë ndaj popullsisë lokale të krishterë, madje edhe ndaj myslimanëve dhe minoriteteve të tjera, e në mënyrë mizore përndjekjen dhe dëbimin e detyruar me dhunë të të krishterëve irakenë dhe të irakenëve të feve të tjera prej vendit të tyre. Ne dënojmë me forcë akte të tilla kriminale që nuk kanë asgjë të përbashkët me parimet themelore të besimeve tona.
 
    Lusim Zotin i cili na ka krijuar të gjithëve që t’u kthejë paqen dhe dinjitetin atyre zonave. Në emër të Zotit kërkojmë të ulen armët e të kërkohet paqe dhe bashkëjetesë. 
 
    I bëjmë gjithashtu apel Faktorit Ndërkombëtar që të gjejë zgjidhjet e duhura në mënyrë që të ndalet fenomeni i largimit dhe i shpërnguljes me dhunë të banorëve të Mosulit dhe të rrethinave për shkak të besimit të tyre. Ne besojmë ngultësisht se e drejta e besimit është një e drejtë themelore e njeriut. Ne i gëzohemi kësaj të drejte në Shqipëri dhe një realiteti që besimet fetare kanë ndërtuar e vazhdojnë të ndërtojnë me shumë mund në vendin tonë. Duam t’u themi të gjithëve se është e mundur të jetojmë bashkë, duke ndihmuar njëri-tjetrin e duke respektuar njëri-tjetrin pavarësisht besimit, etnisë apo racës. 
 
    Ndërkohë shprehim solidaritetin tonë me të gjithë ata që vuajnë jo vetëm në Irak, por në të gjitha vatrat e konfliktit në Lindjen e Mesme e u sigurojmë atyre lutjen dhë afërsinë tonë shpirtërore. 
 
Paqja e Zotit qoftë me ju!
Tiranë, më 10 gusht 2014
U zhvilluan kampet kombëtare të djemve. (28 Qershor - 28 Korrik 2014)

   Edhe këtë vit vazhdoi tradita e bukur e Kishës sonë, e nisur 15 vjet më parë, e organizimit të kampeve verore për fëmijë, për djem dhe vajza, ndarë në tri grupmosha, të cilat u zhvilluan nga data 28 qershor - 28 korrik 2014.
   Në kampin e djemve morëm pjesë 230 kampistë nga të katër mitropolitë e vendit dhe 50 të rinj si organizatorë të tyre (nxënës të Gjimnazit kishtar të Sukthit apo gjimnazesh të tjerë, katekistë, pedagogë dhe studentë të Akademisë Teologjike apo fakulteteve të tjera), u pagëzuan 19 kampistë. Në këtë kohë pushimesh fëmijët e të rinjtë u lidhën më tepër me Perëndinë dhe me njeri-tjetrin.
   Kampistët dhe i gjithë stafi falenderuan Fortlumturinë e Tij, Kryepiskopin Anastas, për mbështetjen e tij të vazhdueshme për këtë veprimtari kombëtare, që luan rol shumë të rëndësishëm në formimin e fëmijëve dhe të rinjve të Kishës sonë.
 
Kampi i parë - kampi i fëmijëve
 
   Kampi i parё i djemve për këtë vit u organizua nga 28 qershor - 7 korrik, nё mjediset e Manastirit të Hirshёm tё Shёn Vlashit dhe të Akademisё Teologjike "Ngjallja e Krishtit", në Durrёs, nën drejtimin e dhjakon Spiro Topanxha. Në të morën pjesë 85 fёmijё tё moshave 10-13 vjeç nga i gjithё vendi, nga familje orthodhokse, por edhe nga familje me prejardhje të tjera fetare.
   Tema e kёtij viti ishte “Zoti ёshtё bashkё me ne”. Çdo pjesë e programit të kampit ishte e lidhur me të dhe aktivitetet u trajtuan në përputhje me moshën e fëmijëve pjesëmarrës. Temat u zhvilluan nga katekistë dhe pedagogë të Akademisё Teologjike. Tema e parë e zhvilluar në kamp ishte “Perёndia ёshtё me ne nё krijim dhe nё çdo krijesё ne shikojmё praninë e Perёndisё”. Mё pas u fol pёr historinё e Shpёtimit, duke theksuar se Perёndia nuk e krijoi njeriun dhe nuk e braktisi atë nё vёshtirёsitё e jetёs, por u kujdes pёr tё. U fol për profetët Abraham, Moisi, Isaia etj. Gjithashtu, u fol edhe mbi temën se Perёndia u bё njeri nё mënyrë që ne tё shpëtojmë nga mëkati, të bëhemi të mirë e të shenjtë si vetë Ai, si vetë Krishti etj. Ndërsa tema mbyllëse ishte “Si tё jemi me Perёndinё çdo ditё tё jetёs sonё dhe jo vetёm nё kamp”.
   Programi i kampit ishte i organizuar dhe i ndёrthurur nё mёnyrё tё tillё qё fёmijёt tё rriteshin nga ana shpirtërore, të mësonin më tepër mbi gjëra të ndryshme dhe tё argёtoheshin. Argëtimet ishin të shumta dhe mjaft tërheqëse. Kjo periudhë pushimi ishte një periudhë çlodhjeje nga mësimet por edhe argëtimi dhe miqësie e rrallë. Fëmijët pjesëmarrës nuk e ndaluan aty shoqërinë e krishterë që krijuan me njëri-tjetrin, por shprehën dëshirën që ta vazhdojnë dhe në të ardhmen. Ditët e fundit të kampit u pagëzuan 12 fëmijë, të cilët iu bashkuan kështu Kishës Orthodhokse. 
 
Dhjakon Spiro Topanxha 
Foto Amarildo Tashi
 
Kampi i dytë - kampi i gjimnazistëve
 
   Kampi i dytë kombëtar i djemve, ai për ata që ndjekin shkollat e mesme, u zhvillua nga 8 – 18 korrik, nё mjediset e Manastirit të Hirshёm tё Shёn Vlashit dhe të Akademisё Teologjike "Ngjallja e Krishtit", në Durrёs, nën drejtimin e Harallamb Tereziut, pedagog në Akademinë Teologjike. Në të morën pjesë 100 djem nga i gjithё vendi, tё moshave14-17 vjeç. Ata ishin të ndarë në 10 grupe dhe çdonjëri nga to mbante emrin e një shenjtori. Tema e kampit ishte “Zoti është bashkë me ne”.
   Kampi kishte një program të larmishëm shpirtëror dhe zbavitës. Kështu, u zhvilluan lexime të pasazheve biblike bazuar në Ungjillin sipas Mattheut, biseda sociale e shpirtërore, mësim dhe shpjegim i Simbolit të Besores, lojëra dhe veprimtari sportive, punëdore, këngë etj. Duke qenë afër Durrësit, të rinjtë kaluan mjaft kohë edhe në plazh.
   Kampistët mësuan se mjedisi që na rrethon është dhuratë për ne nga Perëndia dhe si i tillë duhet të mbahet pastër dhe të ruhet. “Ta pastrojmë ambientin në një ditë”, ishte nisma e tyre, e mbështetur nga “Adria Net TV” (televizion lokal në Durrës), gjatë të cilës ata pastruan një pjesë të bregdetit.
   Djemtë përgatitën edhe një koncert festiv në të cilin prezantuan këngë, skeçe, valle, punime dore dhe një ekspozitë fotosh nga kampi i parë i djemve, që u zhvillua 18 vjet më parë. Në këtë koncert ishte i pranishëm edhe televizioni “Adria Net”.
   Për t’u dhënë atyre idenë se Kisha dhe shërbimi i saj është pjesë e të gjithë anëtarëve të saj, kampistët një ditë u bënë drejtues të kampit dhe drejtuesit u bënë kampistë. Dhe rezultati ishte mjaft domethënës. Ata panë se të jesh drejtues duhet të jesh gati për të përballuar vështirësitë që do të dalin, të kesh njohuri, të dish të organizosh, të kesh përvojë në shërbimin tënd dhe të duash Krishtin dhe çdonjërin që është i pranishëm. Ditët e fundit të kampit ishin mjaft të rëndësishme. Ato u shoqëruan me pagëzimin e 14 të rinjve, që u kryen nga Episkopi i Bylisit, Hirësi Asti.
 
Dhimitër Piperi
Foto Dhjakon Stefan Ritsi dhe Harallamb Tereziu
 
Kampi i tretë - kampi i studentëve
 
   Kampi i tretë i djemve u zhvillua në Manastirin e Shën Gjergjit, në Çukë të Sarandës, nga 19-28 korrik, nën drejtimin e Miron Çakos, përgjegjës i Zyrës së Katekizmit të Kryepiskopatës. Ai u zhvillua me bashkëpunimin e Zyrës së Rinisë dhe së Zyrës se Katekizmit të Kryepiskopatës. Në kamp u mblodhën 45 të rinj kampistë nga i gjithë vendi, për të kaluar bashkë 10 ditë dhe për të mësuar më shumë rreth besimit orthodhoks dhe lidhjen e tij me jetën e përditshme. Tema e kampit ishte “Zoti është bashkë me ne”.
   Ky kamp solli mjaft risi, mes  tyre edhe bashkëprogramimin e kohës së lirë e të veprimtarive. Programi i lirë, paradite dhe pasdite, ishin integruar bukur dhe respektueshëm brenda programit të kampit. Kjo kohë e lirë, mjaft e rëndësishme dhe që zinte pjesë të konsiderueshme të programit të kampit, u lejonte djemve të vlerësonin e të programonin drejtë kohën, vendin, atmosferën e kampit, miqësinë dhe bisedat e lira me njëri-tjetrin, por edhe të kërkonin një kuptim orthodhoks në lidhje me çështjet dhe problemet që kalonin në jetën e përditshme. Programi i përbashkët me lutjet dhe shërbesat në kishën e vjetër të Shën Gjergjit, ngrëniet, temat dhe studimet biblike e kishtare, këngët e krishtera, veprimtaritë sportive dhe argëtuese, dha bazën dhe orinetimin model të një jete të përditshme mes vëllezërish dhe miqsh më Krishtin. 
   Përveç programit të përditshëm, i gjithë kampi vizitoi një ditë parkun arkeologjik të Butrintit. Vizita jo vetëm na njohu me qytetin antik, të ndërtuar rreth shek. IV para Krishtit, i cili ka kaluar shumë faza përgjatë historisë së tij, por na mbushi edhe me përjetime të thella shpirtërore duke u ndodhur në rrënojat e të paktën 8 kishave, të qytetit ku u martirizua edhe shën Donati e Therini (që kremtohen në 23 prill). Të paharrueshme në këtë pelegrinazh ishin edhe momentet e himnet në rrënojat e baptisterit të madh e të famshëm paleokristian të shek.VI si edhe himnet dhe lutjet mbrëmësore në rrënojat e Kishës së madhe paleokristiane të shek. VI dhe XIII. 
  Ditën e shtunë, më 27 korrik, tre kampistë u bënë pjesë e Kishës Orthodhokse nëpërmjet misterit të Pagëzimit. Shërbesa u krye në ujërat e kaltra të detit Jon, në shkëmbinjtë poshtë kodrës së manastirit.
 
Dhjakon Stefan Ritsi
Foto Dhjakon Stefan Ritsi
 
 
Foto nga kampi i parë - kampi i fëmijëve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nga kampi i dytë - kampi i gjimnazistëve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nga kampi i tretë - kampi i studentëve
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U zhvilluan kampet kombëtare të vajzave. (28 Qershor - 28 Korrik 2014)

"Zoti është bashkë me ne, edhe ne të jemi me Zotin."

 
Tradita shumëvjeçare e Kishës Orthodhokse në përkushtimin për edukimin e brezit të ri me mësimet e Jisu Krishit dhe të jetuarit e jetës sipas Tij vazhdoi  këtë vit me organizimin e Kampit Veror për Vajza në Manastirin e Hirshëm të "Shën Joan Vladimirit"  pranë  Elbasanit. Përkujdesja e veçantë e Kishës Orthodhokse dhe drejtuesit të saj Kryepiskopit Anastas mundësoi pjesëmarrjen e 250 vajzave nga zona të ndryshme të vendit në tre periudhat 10-ditore të kampit, nga data 28 qershor – 28 korrik, për mësimin dhe përjetimin e të vërtetave të besimit. 22 vajza u bënë anëtare të kishës sonë nëpërmjet Misterit të Pagëzimit.
 
40 vajza të tjera nga Akademia Teologjike, katekiste me përvojë organizimi dhe anëtare të grupeve rinore ofruan shërbimin e tyre të çmuar në organizimin e programit të kampit duke bashkudhëtuar me vajzat pjesëmarrëse në mësimet ungjillore.
 
Programi aktiv me konkurse dhe prezantime si: Reklama me tema të ndryshme mbi Lutjen, Misteret, Perëndinë, Mëkatin etj, Ekspozita e krijimeve artistike, lojërat olimpike, kampionati i volejbollit, punimet e dorës, mbrëmja humoristike, ora për t’u sensibilizuar më shumë për nevojat që kemi në botë dhe rolin e të krishterit përballë tyre, konkursi biblik dhe prezantimi i festave të Vitit Liturgjikal, bisedat dhe referatet, rritja e njohurive të besimit nëpërmjet takimit në grupe duke përdorur mësime nga libri: Jeta Jonë më Zotin, vëllimi I dhe II, i bënë ditët e kampit një udhëtim për përjetimin e besimit të krishterë dhe përgjegjësisë sonë si pasuese të Krishtit, Zotit të gjithësisë.
 
Komunikimi i përditshëm me Krijuesin nëpërmjet lutjes dhe reflektimit të përditshëm, shpjegimi dhe pjesëmarrja në Liturgji Hyjnore, Pagëzim dhe Rrëfim ndihmoi më tepër në të kuptuarit e besimit,  jo thjesht si ritual, por si njohje dhe lidhje personale me Shpëtimtarin Jisu Krisht, Zotin tonë.  Zoti është gjithmonë me ne pavarësisht cilat jemi; dashuria e tij nuk kushtëzohet prej nesh, por kjo dashuri kërkon përgjigjen dhe përgjegjshmërinë tonë, kohën dhe përkushtimin tonë, veprat tona të dashurisë dhe përkujdesjes, - theksoi hirësi Andoni në referatin e tij në kampin e dytë.
 
Pyeteni veten pse jeni këtu dhe çfarë doni nga Zoti. Mësoni të jetoni me veten dhe filloni udhëtimin për arritjen e njeriut të plotë – nxiti Hirësi Joani gjatë referatit të tij në kampin e tretë.  
 
Jeta në kamp është një model i jetës shpirtërore që duhet të ndjek çdo i krishter. Kampi është “universiteti veror” shpirtëror, i cili na ndihmon ta shikojmë jetën jo thjesht si ekzistencë, por jetë me qëllim dhe me mision për përmbushjen e planit hyjnor për secilën prej nesh.

Faleminderit të gjithë atyre që bënë të mundur këtë kamp, i cili është mrekulli çdo vit, sepse ku është Zoti aty është jeta dhe gëzimi, dhe në veçanti faleminderit prindërve që interesohen për edukimin me mësimet jetësore të fëmijëve të tyre duke i dërguar vajzat në kampin: “Bariu i Mirë”.
 
Ana Baba
 
 
Foto nga kampi i parë i vajzave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nga kampi i dytë i vajzave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto nga kampi i tretë i vajzave.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kryepiskopi Anastas drejtoi Liturgjinë Hyjnore në qytetin e Korçës. (3 Gusht 2014)

   Vizitat e Kryepiskopit Anastas në Mitropolinë e Korçës kanë qenë gjithmonë të rrethuara nga një dashuri dhe ngrohtësi e veçantë. Duke nisur që nga pritja në kufijtë e Mitropolisë, pranë Linit, nga mjaft makina me klerikë e besimtarë e deri tek dashuria dhe kujdesi i veçantë në çdo meshim, vizitë apo veprimtari. Edhe më të veçantë këtë vizitë të Fortlumturisë së Tij e bënte fakti që ajo zhvillohej në përvjetorin e 22 të Fronëzimit të tij si Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë.

   Pas Shenjtërimit të Kishës së Pogradecit, të dielën, 3 gusht, Kryepiskopi e kreu Liturgjinë Hyjnore në Katedralen “Ngjallja e Krishtit”, në qytetin me tradita të shquara të Korçës, i ndihmuar nga Mitropoliti Joan dhe Episkopi Nathanail, si dhe 20 klerikë të tjerë. Kisha, si gjithmonë, ishte e mbushur plot e përplot nga besimtarë të devotshëm që ndiqnin e merrnin pjesë me devocion në çdo pjesë të meshës. I pranishëm ishte edhe Prefekti i Korçës, përfaqësues nga parti e shoqata, Konsulli i Greqisë etj.

  Në predikimin e tij Kryepiskopi Anastas duke theksuar mesazhin e Ungjillit të ditës, theksoi se në jetët tona nuk duhet të mbetemi tek konstatimi i problemeve, por duhet te japim kontributin tonë, sado të vogël, duke pasur si udhëheqje dhe mbështetje Zotin Jisu Krisht. Gjithashtu, Kryepiskopi foli për kujtimet dhe lidhjet e veçanta me këtë qytet që në çastet e para të ardhjes në vendin tonë.

   Në fund të Liturgjisë, Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij Joani, falënderoi nxehtësisht Kryepiskopin për veprën e tij në këto 22 vjet që nga Fronëzimi, duke theksuar falënderimin dhe mirënjohjen që të gjithë besimtarët dhe më gjerë duhet të tregojnë për këtë vepër të jashtëzakonshme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shenjtërohet katedralja "Ngjallja e Krishtit", Pogradec, (2 Gusht 2014).

   Sot në Pogradec kishte një atmosferë festive, për orthodhoksët por edhe për komunitetin më të gjerë: Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë, Imzot Anastasi, së bashku me Mitropolitin e Korçës Imzot Joanin dhe Episkopin e Amantias Imzot Nathanailin, kreu ceremoninë e Shenjtërimit të Kishës së bukur të Ngjalljes së Zotit Jisu Krisht, në qendër të qytetit.

   Ishin me qindra besimtarët nga qyteti por dhe enoritë e tjera përreth, me gjithë klerikët e tyre, që iu gëzuan këtij momenti të shenjtërimit të kishës së tyre, që u ndërtua nga të parat, qysh prej vitit 1994-1996. Pas ceremonisë me shërbesën madhështore orthodhokse të Shënjtërimit, vazhdoi Liturgjia Hyjnore arkieratike, që e kryesoi Kryepiskopi Anastas. 

   Kjo ditë e bekuar për Pogradecin dhe Mitropolinë e Hirshme të Korçës, përkonte me një përvjetor të bekuar të Kishës sonë Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë, atë të plotësimit të 22 vjetëve nga Fronëzimi i Kryepiskopit, që ishte një hap vendimtar në rrugëtimin e ngritjes kanonike të saj pas persekutimit të pashoq komunist.

   Kryepiskopi përshëndeti besimtarët dhe klerikët duke i përgëzuar ata për përparimin shpirtëror dhe duke i nxitur për forcimin e besimit si mbështetja më e mirë për kapërcimin e momenteve të vështira që kalon shoqeria. Duke kultivuar njerëz të besës, bij të Ngjalljes, tha Kryepiskopi, njerëz të dashurisë, të së vërtetës, të sakrificës painteres, Kisha bëhet kontribues në luftën kundër sëmundjes bashkëkohore të korrupsionit, e cila i ka rrënjët në egocentrizmin, rendjen pas pasurimit dhe tek gënjeshtra. Një qendër kultivimi bijsh të Ngjalljes do të jetë pikërisht edhe kisha që sot u shenjtërua këtu në Pogradec dhe sikundër kisha të tjera që mbajnënë emrin e Ngjalljes së Krishtit, kaq domethënëse në këtë periudhë ngjallësore që përjeton Kisha jonë pas Hadhit të persekutimit ateist. Kjo kishë, sikundër dhjetra të tjera dhe sikundër të gjitha kishat orthodhokse, do të jetë një qendër lutjeje dhe paqtimi, një vend ku njerëzit përmes lutjes vijnë në komunikim me Perëndinë, por edhe në takim me njerëzit e tjerë, theksoi Kryepiskopi. 

   Me veprën e saj ndërtimore Kisha jonë përvec që siguroi vende adhurimi dhe veprimtarie sociale, që i kishte nevojë, u fali qyteteve dhe fshtarave vepra arkitekturore të një hijeshie të veçantë. Ajo që është e rëndësishme gjithashtu dhe që e referoi është fakti se me këtë veprimtari intensive Kisha u ofroi punë qindra personave, duke siguruar mirëqënie dinjitoze edhe familjeve të tyre në mbarë Shqipërinë dhe duke sjellë të ardhura në ekonominë e vendit.

   Falenderim të thellë shprehu edhe Mitropoliti i Korçës, Imzot Joani, për veprën e madhe të Kryepiskopit Anastas në ringritjes e Kishës sonë Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë.   

Vizita e Kryepiskopit vazhdon me kryesimin e Liturgjisë nesër në Katedralen e Ngjalljes në Korçë.

*  *  *

Caste nga Sherbesa e Shenjterimit te Kishes dhe te kryerjes se Liturgjise hyjnore, kryesuar nga

Kryepiskopi i Tiranes, Durresit dhe i gjithe Shqiperise Imzot Anastasi. 

Keto sherbesa u transmetuan drejtperdrejt nga Radio Ngjallja ne 88.5 FM dhe ne internet ne linkun http://www.ustream.tv/channel/radio-ngjallja-online . 

Foto nga Harallamb Tereziu dhe Thoma Dhima.

Dëgjoni kronikën e përgatitur nga Radio "Ngjallja", FM 88.5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostulli - 2Korinthianëve 4:13-18. Ungjilli - Mateu 24:27-33,42-51.
Apostulli - 2Korinthianëve 4:13-18.
Edhe duke pasur po atë frymë besimi, sipas Shkrimit "Besova, prandaj fola", edhe ne besojmë, prandaj edhe flasim, duke ditur se ai që ngjalli Zotin Jisu do të na ngjallë edhe ne me anë të Jisuit, edhe do të na nxjerrë përpara tij bashkë me ju. Sepse të gjitha janë për ju, që hiri, duke tepruar për falënderimin e më të shumtëve, të teprojë në lavdinë e Perëndisë.
 
Prandaj nuk ligështohemi; po ndonëse njeriu ynë i jashtëm prishet, i brendshmi përtërihet dita-ditës. Sepse shtrëngimi ynë i lehtë i përkohshëm punon për ne një lavdi të përjetshme tepër të madhe. Ne nuk i hedhim sytë mbi ato që shihen, po mbi ato që nuk shihen; sepse ato që shihen janë të përkohshme, po ato që nuk shihen janë të përjetshme.
 
Ungjilli - Mateu 24:27-33,42-51.
Sepse siç del vetëtima nga lind dielli dhe duket deri tek perëndon, kështu do të jetë edhe ardhja e birit të njeriut. Sepse ku të jetë kërma, atje do të mblidhen shqiponjat.

Edhe menjëherë pas shtrëngimit të atyre ditëve, dielli do të erret, edhe hëna nuk do të japë ndriçimin e saj; edhe yjet do të bien nga qielli, edhe fuqitë e qiejve do të tunden. Edhe atëherë do të duket shenja e Birit të njeriut në qiell; edhe atëherë do të bëjnë vajtim gjithë fiset e dheut, edhe do të shohin Birin e njeriut duke ardhur mbi retë e qiellit me fuqi e me lavdi shumë. Edhe do të dërgojë engjëjt e tij me trumbetë me zë të madh, edhe do të mbledhin të zgjedhurit e tij nga të katër erërat, prej fundit të anëve të qiejve e deri në fund të anëve të tyre.

Edhe nga fiku mësoni paravolinë: Kur bëhet tashmë dega e tij e butë, edhe nxjerr gjethet, e dini se vera është afër. Kështu edhe ju kur të shihni gjithë këto, ta dini se është afër ndër dyer.

Rrini zgjuar pra, sepse nuk dini në ç’orë vjen Zoti juaj. Po këtë e dini, se ta dinte i zoti i shtëpisë, në ç’kohë të natës vjen vjedhësi, do të rrinte zgjuar, edhe nuk do të linte të shpohej shtëpia e tij. Prandaj edhe ju bëhuni gati, sepse Biri i njeriut vjen në atë orë që nuk jua pret mendja juve. Cili vallë është ai shërbëtor besnik dhe i mençur, të cilin i zoti e vuri kujdestar mbi shërbëtorët e tij, që t’u japë atyre ushqimin në kohën e duhur? Lum ai shërbëtor, të cilin, kur të vijë i zoti, ta gjejë duke bërë kështu. Me të vërtetë po ju them juve, se do ta vërë atë kujdestar mbi gjithë pasurinë e tij. Por në thëntë ai shërbëtori i lig në zemrën e tij: Im zot vonon të vijë; edhe të zërë të rrahë shokët e tij shërbëtorë, edhe të hajë e të pijë bashkë me ata që dehen, i zoti i atij shërbëtori do të vijë në atë ditë që ai nuk e pret dhe në atë orë që ai nuk e di; edhe do ta ndajë më dysh, edhe do ta vërë pjesën e atij bashkë me hipokritët; atje do të jetë të qarët dhe kërcëllitja e dhëmbëve.

 

Leximet biblike të ditës - VIDEO

 

Dëshmor Agathoniku. Mbretëresha Ariadhni. Dëshmore Jona. Dëshmore Eulalia e Barcelonës.
Dëshmore Eulalia e Barcelonës.

Vinte nga qyteti i Barcelonës dhe ishte edukuar me të gjitha parimet e mëshirës. Ishte ende 12 vjeçe kur perandori pagan Dakiani i përgjakshëm, mik i Dioklecianit, kishte ardhur në vendin e saj me detyrë për të kryer persekutimet kundër të krishterëve. U largua fshehur nga shtëpia e të atit dhe shkoi para perandorit të shpallte me guxim Emrin e Shenjtë të Krishtit, gjë që e befasoi tiranin.

Ky i fundit mendoi se mjaftonte të talleshin pak me këtë fëmijë dhe ajo do të bindej. Një ushtar e mori mbi supe dhe e shëtiti rrugëve të Barcelonës, ndërsa një tjetër e godiste me shkop. Eulalia nuk ndihej e poshtëruar, por në të kundërt shkëlqente dhe njerëzit shikonin qëndrueshmërinë e saj. Kjo sjellje e tërboi tiranin, kështu vendosi ta zhvishnin e t’ia hiqnin lëkurën me thonj hekuri e më pas t’ia digjnin me pishtarë. E hodhën në një gropë me kafshë të egra dhe më pas i hodhën vaj të skuqur e plumb të shkrirë. Hiri i Perëndisë e forcoi sa nuk ndiente asnjë dhimbje në trup.

Torturat nuk përfunduan me kaq. Ndërsa po e lidhnin mbi një kryq, ata që ishin të pranishëm në martirizim panë shpirtin e saj të ngrihej lavdishëm drejt qiellit në formën e një pëllumbi të bardhë. Shën Eulalia është nderuar më pas si mbrojtësja e qytetit të Barcelonës. Në Kishën perëndimore kujtimi e saj nderohet më 10 dhjetor ose 12 shkurt. Por kalendarët sllavë ruajnë këtë datë për kujtim të saj.

 

 

Predikimi i së Djelës

 

Fjetja e Hyjlindëses

    Festa e Fjetjes së Hyjlindëses kremtohet në 15 gusht, e paraprirë nga dy javë agjërimi kreshmor. Kjo festë, e cila quhet edhe "Marrja", është për të përkujtuar vdekjen, ngjalljen dhe lavdërimin e Nënës së Krishtit. Ajo shpall që Maria "u mor" nga Perëndia, në mbretërinë qiellore të Krishtit, në të përmbushurit e ekzistencës së saj trupore dhe shpirtërore. Sikurse edhe në Lindjen e Virgjëreshës dhe në festën e Hyrjes së saj në Tempull, ne nuk kemi burime biblike apo historike as për këtë festë. Tradita e Kishës thotë që Maria vdiq, siç vdesin të gjithë njerëzit, jo "vullnetarisht", si Biri i saj, por, si pasojë e natyrës së vdekshme njerëzore, e cila është e lidhur në mënyrë të padukshme me prishjen e kësaj bote.

    Kisha Orthodhokse na mëson se Maria nuk ka mëkate personale. Megjithatë, në Ungjillin e festës, në shërbesat liturgjike dhe në ikonën e Fjetjes, Kisha shpall, se Maria, me të vërtetë kishte nevojë të shpëtohej nga Krishti, ashtu si të gjithë njerëzit janë shpëtuar nga mundimet, vuajtjet dhe vdekja e kësaj bote; dhe mbasi ajo vdiq, ajo u ngjall nga Biri i saj si Nëna e Jetës dhe se tani merr pjesë në jetën e amëshuar të Parajsës, e cila është përgatitur dhe i është premtuar të gjithë atyre që "e dëgjojnë fjalën e Perëndisë dhe e ruajnë atë" (Lluka 11;27-28). Në lindjen tënde virgjërinë e ruajte, në fjetjen tënde s’e harrove botën, o Hyjlindëse. Në jetën e qiellit shkove, o Nënë e Jetës, me lutjet tuaja çliro shpirtet tona prej vdekjes (Përlëshorja). Zonjën që është e pafjetur për ndërmjetime dhe shpresën tonë të patundur për çdo mbrojtje, varri dhe vdekja s’e zotëruan dot, se ishte Nëna e Jetës dhe përsëri në jetë e çoi, ai që banoi në gjirin e saj të virgjër (Shkurtorja).

 

Radio "Ngjallja" Live


 

 
 

Patriarkana Ekumenike Patriarkana e Aleksandrisë

Patriarkana e Antiokisë
Patriarkana e Jerusalemit
Patriarkana e Rusisë
Patriarkana e Serbisë
Patriarkana e Rumanisë
Patriarkana e Bullgarisë
Patriarkana e Gjeorgjisë
Kisha e Qipros
Kisha e Greqisë
Kisha e Polonisë
Kisha e Shqipërisë
Kisha e Çekisë & Sllovakisë
 
 

Kryepiskopi Anastas

...

Read More

Vështrim i përgjithshëm 1991-2013

    Me rifitimin e lirisë së besimit, pas persekutimit të egër shumëvjeçar (1945-1...

Read More

Sinodi i Shenjtë

Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë përbëhet nga: Kryepiskopi i ...

Read More

Besimi Orthodhoks

       Në këtë seksion të faqes sonë të internetit, besimtarët orth...

Read More

Historia e Kishës

            ...

Read More

Dhiata e Re

   Librat e parë të shkrimeve të Dhiatës së Re janë katër ungjijtë e Shën Mattheut, ...

Read More

Mitropolitë e Shenjta

Kryepiskopata e Shenjtë e Tiranës, Durrësit

 

Kryepiskop: Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij Anastasi. Episkopë Ndihmës: Episkopi i Apollonisë, Hirësia e Tij Nikolla;  Episkopi i Krujës, Hirësia e Tij Andoni. Episkopi i Amantias Hirësia e Tij Nathanail. Episkopi i Bylisit Hirësia e Tij Asti. Selia: Tiranë. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, Rr. e Kavajës 151, Tiranë, Albania. Tel. (00355) 4–2234.117, 4–2235.095, fax 4–2232.109.

 

______________________________________________

Mitropolia e Shenjtë e Beratit

 

Mitropolit: Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësia e Tij Ignati. Selia: Lagja "22 Tetori", Berat. Tel. (00355) 32–238 120, tel.- fax 32–238.120. 

 

 

Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës 

 

Mitropolit: Mitropoliti i Gjirokastrës, Hirësia e Tij Dhimitri. Selia: Gjirokastër. Lagja 11 Janari, Gjirokastër. Tel. (00355) 84–242.66, fax 84–237.73.

___________________________________________

Mitropolia e Shenjtë e Korçës

 

Mitropolit: Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij Joani. Selia: Korçë. Rr. "Stefan Luarasi", nr. 2, Korçë, Albania. Tel. (00355) 82–242.876, fax 82–246.100. Epitrop Arkihieratik: Atë Ilia Kotnani.

Kalendari 2014