English (US)ShqipGreek
Kremtimi i Pashkës në rrethe

*   *   *   Durrës   *   *   *

Katedralja "Apostull Pavli & Shën Asti"

 

*   *   *   Elbasan   *   *   *

Kisha "Shën Nikolla"

 

*   *   *   Kavajë   *   *   *

Kisha "Shën Nikolla"

vizitë dhe shtrimi i një dreke të moshuarve në azilin e qytetit

vizitë dhe shrtimi i një dreke të miturve në institucionin e rehabilitimit të tyre (burgun e të miturve)

 

*   *   *   Shkodër    *   *   *

Kisha "Lindja e Krishtit"

 

*   *   *   Fikas, Elbasan   *   *   *

Kisha "Shën Dhimitri"

 

*   *   *   Gjinar, Elbasan   *   *   *

Kisha "Ngjitja në qiej e Krishtit"

 

*   *   *   Berat    *   *   *

Katedralja "Shën Dhimitri"

 

*   *   *   Vlorë   *   *   *

Kisha "Shën Theodhorët"

 

*   *   *   Selenicë, Vlorë   *   *   *

Kisha "Shën Athanasi"

 

*   *   *   Korçë   *   *   *

Katedralja "Ngjallja e Krishtit"

 

 

*   *   *   Pogradec   *   *   *

Katedralja "Ngjallja e Krishtit"

 

*   *   *   Ersekë   *   *   *

Kisha "Shën Gjergji"

 

*   *   *    Gjirokastër   *   *   *

Kisha "Kryeengjëjt Mikael dhe Gabriel""

Mesazhi i Kryepiskopit Anastas - Pashkë 2014

Anastasi

Kryepiskopii Tiranës, Durrësit dhe i Gjithë Shqipërisë

PASHKË 2014

ME DRITË PASKALE TË TËRËBARDHË NË JETËN TONË

 

Bij të shtrenjtë më Zotin,

“Ejani t’i falemi Atij që u ngjall së vdekurish dhe i  

ndriçoi të gjitha”

(Pasvargje ngjallësore të së Dielës).

     Ngjallja e Krishtit është e kremte e mbushur plot e përplot me dritë të tërëshkëlqyer. Ajo rrezaton valë drite në të gjitha drejtimet e botës. “Tani të gjitha mbushen me dritë, qielli dhe toka, dhe të nëndheshmet”, psal Kisha jonë, dhe Shën Joan Damaskinoi plotëson: “Kjo ditë e shkëlqyer dhe dritëprurëse e së Dielës së shenjtë, në të cilën drita e pakrijuar trupërisht del jashtë varrit si dhëndër i bukur, me hijeshinë e Ngjalljes”

   1.Me Ngjalljen, mbarë krijesa përfton dritë të re. Honi i mëkatit, errësirat e padrejtësisë, të urrejtjes, të gënjeshtrës, të vdekjes zmbrapsen përpara triumfit të të Ngjallurit. Siç na thotë përmbledhtazi Liturgjia Hyjnore e Vasilit të Madh: “Krishti pasi u ngjall të tretën ditë dhe i çeli çdo trupi rrugën e ngjalljes prej së vdekurish, meqë nuk ishte e mundur të zotërohej prej prishjes, Kryetari i jetës u bë fillimi i të fjeturve, i paralinduri i të vdekurve, që të jetë Ai gjithçka, duke qenë i pari në të gjitha”. Këtë Ngjarje unikale kremtojmë ne sot.

   Jisu Krishti Vetë shpalli se “Jam drita e botës” (Joan. 9:5). Analogjia është shumë e qartë. Drita është ajo që zbulon dhe tregon larminë e mrekullueshme të ngjyrave të krijimit. Pa dritën, e tërë krijesa zhytet në errësirë të akullt, vdekjeprurëse. Pa të, nuk ka jetë. Drita e tërëbardhë e Krishtit, zbulon hijeshinë shpirtërore, bukurinë e gjithësisë  dhe ofron plotësi jete, që shtrihet në përjetësi.

   Pasuria e re e dijeve tona në lidhje me dritën natyrore, “dritën e krijuar” (sipas terminologjisë theologjike), zgjeron akoma më tepër simbolikat dhe ndikimet e mahnitshme të dritës shpirtërore në botë. Në përgjithësi, drita natyrore është shumë familjare, por njëkohësisht e pakonceptueshme. Në mënyrë të ngjashme, Krishti i Ngjallur vazhdon të mbetet i njohur dhe familjar, por njëkohësisht është i pakonceptueshëm e i paafrueshëm sa i takon natyrës së Tij hyjnore. “Perëndia quhet dritë jo për nga esenca, por nga energjia e Tij” (Shën Grigor Pallamai).

   2.  “Ejani t’i falemi Atij që u ngjall së vdekurish dhe që i ndriçoi të gjitha”. Por nuk mjafton vetëm të kundrojmë në mënyrë dhoksologjike Krishtin e Ngjallur. Kisha këshillon secilin nga ne të marrë personalisht dritën e Ngjalljes. “Ejani merrni dritë nga drita që nuk perëndon”. Që të ndriçohen fytyrat dhe zemra tona, të cilat shpesh errësohen nga melankolia dhe dëshpërimi, gjithnjë me një kusht paraprak: Të këmbëngulim “në besim të themelosur dhe të patundur, duke mos luajtur nga shpresa e Ungjillit (Kol. 1:23). Sipas masës së pranueshmërisë së besimit, secili nga ne thith dhe shijon dritën paskale jetëprurëse.

   “Sa më shumë që përparojmë drejt katharsit, pastrimit, aq më tepër  shikojmë Perëndinë dhe, sa më shumë që e kundrojmë, aq më tepër e duam Atë”, shpjegon Shën Joan Damaskinoi dhe “sa më shumë që ta duam, aq më tepër e kuptojmë. Ai na zbulohet dhe bëhet i prekshëm, ndërkohë që del pak jashtë”. 

   Le të shijojmë personalisht,  në thellësitë e shpirtit tonë, dritën e tërëbardhë shpirtërore. Pashka nuk kufizohet në të shkuarën: ajo është Ngjarje që pareshtur ripërtërin.

   3.“Ejani t’i falemi Atij që u ngjall së vdekurish dhe që i ndriçoi të gjitha”. Dhe në vijimësi, vëllezërit e mi, ashtu siç transmetojmë dritën paskale, le ta sjellim dritën e Tij te llambadhja e shuar e të afërmit tonë, në ambientin ku jetojmë ose më gjerë, në atë të afërm e shoqëror. Dhe për më tepër, le të kontribuojmë në detyrimin e Kishës që të transmetojë dritën ngjallësore në skajet e dheut më të harruar, aty ku janë bërë më tepër padrejtësi. Si dhe në banesat luksoze të ndriçuara fort, me dritë artificiale, atje ku banorët e tyre jetojnë honin e vetmisë personale, të ndasisë dhe zbrazëtisë së brendshme, të zhytur në natën sterrë të pasioneve të pathëna me gojë.   

   Krishti këmbënguli që, të gjithë ata që qëndrojnë në Atë, nxënësit e Tij të vërtetë, duhet të bëhen “dritë e botës” (Matth.5:14). Shkëlqimi i dritës shpirtërore nuk lidhet me gjendje ekstaze (të tipit neoplatonik, induist apo budist), por me vepra konkrete dashurie. “Kështu le të shndrisë drita juaj përpara njerëzve, që të shikojnë veprat tuaja të mira dhe të lavdërojnë Atin tuaj në qiej” (Matth.5:16).  Çdo besimtar-veçanërisht në epoka kritike, si kjo e sotmja- ka detyrimin të shprehë besimin e tij me vepra dashurie ndaj të gjithëve pa bërë dallim, veçanërisht ndaj atyre që vuajnë nga varfëria, dhimbja dhe dëshpërimi. Drita e tërëndritshme e Ngjalljes ka zgjuar ndërgjegjet e shpirtrave fisnikë në gjatësi dhe gjerësi të ndryshme të dheut, në vazhdën e historisë, për t’u përpjekur me forcë për lirinë, të vërtetën, pajtimin, dinjitetin e njerëzve që iu janë bërë padrejtësi.

   E bardha e dritës së natyrshme zbërthehet, siç dihet, në spektër ngjyrash të ndryshme. Dhe drita e tërëbardhë e Krishtit të Ngjallur shkrihet në ngjyrime të larmishme në jetë. Këtë dritë pra, ftohemi ta rrezatojmë në shoqërinë tonë:

   Dritë paqeje me veten tonë, me ata që ndodhen përreth, me tërë botën.

   Dritë drejtësie, duke u përpjekur për një shoqëri të drejtë në nivel lokal dhe mbarëbotëror.

   Dritë të vërtetë në hulumtimin e historisë, në analizën e realitetit social.

   Dritë fryme krijuese, që inkurajon mendimin origjinal në shkencë, art dhe në kulturë.

   Dritë shprese për pajtimin e njerëzve dhe të popujve.

   Dritë dashurie, siç e përcaktoi Krishti dhe siç e përjetuan ata që e pasuan me konsekuencë.

   Dritë nga drita paskale që nuk perëndon, që zbulon kapërcimin final të mëkatit dhe të vdekjes me fuqinë e Kryqit dhe të Ngjalljes së Krishtit.

*        *

   Kjo dritë paskale e tërëbardhë, me të gjitha ngjyrimet e saj, le të na zgjojë gjatë gjithë periudhës së sivjetshme paskale dhe le të udhëheqë, besimtarë dhe besëpakë, në një përpjekje të re, për më shumë mirëkuptim të ndërsjellë, pajtim, vëllazërim dhe ecuri krijuese.

   Uroj me gjithë zemër, të kremtojmë Pashkën me frymë përpjekjeje të ripërtërirë, për një shoqëri solidariteti dhe përgjegjësie të përbashkët. Krishti u Ngjall! - vëllezërit e mi. Kjo siguri le të ndriçojë qenien tonë me dritë të tërëbardhë shprese për të tashmen dhe të ardhmen, tonën, të vendit tonë, të mbarë botës.

 

   Me të gjithë dashurinë time më Krishtin,

+Anastasi

Kremtimi i së Premtes së Madhe në vend - 2014
   Në mbarë vendin u kremtuae Premtja e Madhe dhe e Shenjtë, në të cilën përkujtojmë Varrimin e Zotit dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht dhe Zbritjen e Tij në Hadh ku u predikoi shpirtrave të të gjithë të vdekurve. 
    Ndonëse binte shi, shumë besimtarë morën pjesë me devotshmëri në shërbesat  adhuruese dhe në procesionin e Epitafit. Shikoni albumin fotografik.
 
 
*   *   *   Tiranë   *   *   *
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   *   *   Durrës   *   *   *   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*   *   *   Kavajë  *   *   *   
 
 
 
 
 
 
*   *   *   Elbasan   *   *   *
 
 
 
 
*   *   *   Berat   *   *   *
 
 
 
 
 
 
 
 
*   *   *   Vlora   *   *   *
 
 
 
 
 
*   *   *   Selenica   *   *   *
 
 
 
 
*   *   *   Korçë   *   *   *
 
 
 
 
*   *   *    Gjirokastër   *   *   * 
 
 
 
 
 
Kisha Ortodokse nuk mund tё pёrdoret pёr tё justifikuar ideologjitё e epokave - Kundërpërgjigje z. Pëllumb Xhufit

   Botuar në gazetën "Mapo", 16 prill 2014


   Sa herё qё tё krishterёt ortodoksё pёrgatiten tё kremtojnё ngjarje tё shenjta tё besimit tё tyre, persona tё ndryshёm guxojnё tё helmojnё mendjet me dezinformimet e tyre kundra Kishёs Ortodokse, nёpёrmjet shkrimeve nё median e shkruar dhe elektronike. Qëndrimet e tyre ndaj Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё (KOASH), shpeshherë janё shoqёruar, jo vetёm me njohuri të cunguara dhe me pasaktësi, por edhe me shtrembërime të së vërtetës, paragjykime, denigrime, fyerje etj. Nёpёrmjet qëndrimeve tё tyre, ata kanë shprehur vrerin dhe ligësinë e tyre, duke fyer rëndë Komunitetin Ortodoks, kreun, klerikёt e këtij komuniteti si dhe të gjithë besimtarët që kontribuojnë në rimëkëmbjen dhe fuqizimin shpirtëror e institucional të Kishës. Rasti mё i fundit ishte intervista e z. Pёllumb Xhufi, njё person, i cili ёshtё i dalluar pёr frymёn e tij antiortodokse. Ai shpeshherё pёrsёrit vetveten, a thua nuk ka me se tё merret tjetër, duke kёrkuar tё marrё pёrsipёr tё bёjё “specialistin” edhe nё çёshtjet e teologjisё ortodokse. Por historia e zhvillimit tё Kishёs Ortodokse nuk ёshtё njё kronologji mortore si ato qё z. Xhufi ligjёron mbi varrin e ndonjë diktatori.
   Nё intervistёn e tij “rreket” tё na sqarojё historinё e zhvillimit tё Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё (KOASH) nё kёto 24 vjet tё ringritjes sё saj, pa ofruar asnjё argument mbi fakte tё dokumentuara siç e kёrkon shkenca e historisё. Intervista e tij nuk paraqet koherencё dhe as i përgjigjet realitetit tё kohёs sё sotme. Shkrime tё tilla i pёrshtaten vetёm kohёs sё regjimit dhe ky ёshtё njё trishtim i madh.
   Ai mohon ekzistencёn e ligjit qё rregullon marrёdhёniet midis shtetit dhe komuniteteve fetare. I kujtojmё se sipas Kushtetutёs sё Republikёs sё Shqipёrisё (viti 1998), bazuar në nenet 10 pika 5, 78 dhe 83 pika 1, shteti dhe komunitetet fetare kanё një marrëveshje reciproke që garantojnë lirinë dhe të drejtat. Kjo marrëveshje u miratua dhe ёshtё ratifikuar nga Parlamenti kur z. Xhufi ishte deputet (2005-2009, ligji nr.10057, shih Fletorja zyrtare, dt. 4 Shkurt 2009, fq.138-147). Ndër të tjera, marrёveshja thotë: “Shteti respekton Kishёn Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё dhe njeh si përfaqësues të saj personat e autorizuar nga Sinodi i Shenjtë i kësaj Kishe dhe garanton mbrojtjen e saj nga çdo person apo grup që pretendon emrin, objektet e kultit, pronat, simbolet ose vulën e saj”(Neni 5 pika 1). Gjithashtu “Shteti respekton pavarësinë e Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё për t’u organizuar, ushtruar veprimtaritë, për të administruar pasuritë që zotëron në bazë të parimeve, rregullave, traditave, kanoneve e statutit të saj” (Neni 10 pika 2) (Shih  Fletorja Zyrtare e Rep. së Shqip. Nr.7, 4 shkurt 2009, fq.138). A ёshtё kjo njё padituri e tij, apo kёrkon tё mashtrojё opinionin publik?
   Sipas z. Xhufi, Sinodi i Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё nuk duhet tё reagonte ndaj z. Fatos Klosi, i cili vendoste njё paralele midis njё institucioni siç ёshtё Kisha Ortodokse dhe njё grupi tё caktuar. Kushdo qё kupton pёrgjegjёsinё qytetare ndaj vendit dhe vlerave tё bashkёjetesёs, duhej tё dënonte deklarata tё tilla qё cenojnё këtë bashkëjetesë. Por, pёr z. Xhufi, ashtu si dhe pёr z. Klosi, ky grup nё krahasim me Kishёn Orthodokse nuk pёrbёn rrezik pёr Shqipёrinё. Sipas tyre, Evropa dhe bota shqetësohen mё kot pёr kёtё grup.
   Por, si mund tё bёsh krahasime midis Kishёs Ortodokse nё Shqipёri dhe njё grupi tё dёnuar edhe nga vetё Komuniteti pёrkatёs? Ndёrkohё qё raportet ndёrfetare dhe institucionale midis komuniteteve fetare janё tё shkëlqyera. Tё krahasosh një komunitet tё tёrё me njё grup dhe madje jashtё atij komuniteti, ёshtё e padrejtё si nga ana shkencore, por dhe nga ana shoqёrore dhe krijon premisa pёr njё pёrçarje nё kohezionin shoqёror dhe ekspozon rrezikun e bashkёjetesёs fetare dhe shoqёrore. Kjo formё e tё menduarit dhe tё shprehurit e z. Klosi, e paarsyetuar dhe qё mbështetet nga z. Xhufi, ёshtё njё propagandё e tipit tё sistemit komunist. Kërkon me patjetër të përziejë Kishën me aktivitete politike të brendshme apo të jashtme. Përpiqet të pёrziejё problematika të ndryshme të shoqërisë sonë me fqinjët, duke aluduar për Kishën Ortodokse si pjesë “e inskenimeve” të tensionimit dhe pёrçarjes. Aluzione sipas fantazisë së tyre “provokojnё rëndë”, duke përdorur një gjuhë tipike sektare për shpallje armiqësore të Ortodoksisё nё Shqipёri si rrezikun mё tё madh sot, ashtu si etërit e tyre dje. Madje edhe pse është sqaruar qartazi pozicioni i Kishës, përsëri tentativat për etiketime, akuza dhe madje kriminalizim të komunitetit ortodoks nuk mungojnë. Por, pёr tё gjitha kёto na lindin disa pyetje. Kur Kisha Orthodokse Autoqefale e Shqipёrisё ka nxitur njerёz, familje, gra dhe fёmijё tё largohen nga ky vend pёr ndonjё “luftё tё shenjtё”? Kur Kisha Ortodokse ka nxitur apo rekrutuar persona, familje etj, nёpёr vise luftërash nё zona tё nxehta tё konflikteve? Gjithashtu, tё pёrzieni KOASH-in me doktrina politike qё nuk kanё asgjё tё pёrbashkёt me tё, ёshtё njё mendim sa emocional, po aq dhe i pakultivuar, konfuz e çoroditës. Pёr tё ngritur vlerat e neootomanizmit dhe kjo ёshtё e drejta e tij, por ta justifikosh atё duke hedhur baltё mbi Kishёn Ortodokse ёshtё sa e padrejtё, po aq dhe keqdashёse dhe me pasoja të rënda jo vetëm për Kishën.
   Mosreagimi i Kishёs Ortodokse Autoqefale tё Shqipёrisё do tё vinte nё dyshim integritetin pёrballë besimtarёve, por edhe pёrballë gjithё qytetarёve, duke krijuar insinuata pёr veprime qё bien ndesh me vetё thelbin e saj dhe me vlerat e tolerancёs.
   Z. Xhufi pёrsёrit vetveten duke mohuar legjitimitetin e Kryepeshkopit tё saj, duke na folur pёr shkelje tё kanoneve dhe tё statuteve, por pa na përmendur asnjё kanon si dhe statutë konkrete. Kjo nuk ёshtё tjetёr veçse njё spekulim kur nuk referon argumente të bazuara. A tregon kjo pёrputhshmёri me shkencёn e historisё?
   Duam tё sqarojmё opinionin publik se rifitimi i lirisё fetare e gjeti Komunitetin Ortodoks pa njё peshkop dhe nё kёtё mёnyrё e kishte të pamundur ringritjen e strukturave dhe përfaqësimin në mënyrë kanonike e të barabartë me kishat e tjera simotra. Kjo situatë e krijuar kërkonte që të gjendej zgjidhje, e cila të ruante parimet kishtare, kanonet e saj, të cilat përbëjnë kushtetutën e pakontestueshme për të gjitha Kishat Orthodokse. Parimi themelor i Kishës Orthodokse është se: “Nuk ekziston kishë pa episkop” (Shën Ignati, shek.I-II, Shën Qipriani, shek.III, “De ecclesiae unitate” përcakton unitetin e kishës në personin e episkopit, “ku është episkopi, atje dhe Kisha”etj). Klerikët e mbetur nga persekutimi i egër ateist dhe laikët e devotshëm me njohuri kishtare, duke kuptuar situatën e krijuar nga mungesa e një peshkopi, por edhe mungesës së një kandidati pёr tё marrё pёrsipёr ringritjen e Kishёs sipas kanoneve kishtare dhe sipas traditës ortodokse, iu drejtuan Patriarkanës Ekumenike. Kjo kërkesë vinte jo vetëm si pasojë e mungesës së kandidatëve për peshkop, por edhe nga pamundësia për dorëzimin e një peshkopi, pasi sipas kanoneve të kishës, “dorëzimi i një episkopi duhet të bëhet të paktën me pjesëmarrjen e dy episkopëve kanonikë” (Kanoni I i Apostujve). Patriarkana Ekumenike me respekt dhe ndjeshmëri të veçantë për realitetin në Shqipëri ofroi zgjidhje konkrete. Më 24 Qershor 1992, Sinodi i Patriarkanës Ekumenike me unanimitet zgjodhi Fortlumturinë e tij, Anastasin, vendim me Nr. Prot. 938. Zgjedhja e tij në unanimitet plotësoi kushtin e kanoneve të shenjta (Kanoni IV i Sinodit I Ekumeni, Kanoni III i Sinodit të VII Ekumenik) pёr ekzistencёn e njё kishe.
   Padyshim qё ortodoksёt nё Shqipёri do tё kishin dashur njё qytetar tё saj. Por edhe pas pёrpjekjeve pёr tё gjetur nga diaspora shqiptare ndonjё kandidat të mundshёm (kujtojmё se sipas kanoneve tё Sinodeve Ekumenike, kryepeshkopёt dhe peshkopёt zgjidhen vetёm nga radhёt e klerit tё pamartuar), askush nuk merrte pёrsipёr njё vepёr tё tillё Kryqi.
Kujtojmё se Prof. Dr. Anastas Janullatos deri para ardhjes nё Shqipёri, ndodhej nё Afrikёn Lindore si peshkop aktiv i ngritjes sё Kishave Orthodokse tё Kenias, Ugandёs dhe Tanzanisё, ishte i njohur dhe i pranuar nga tё gjitha kishat ortodokse dhe jo vetёm. Si rrjedhim, zgjedhja e tij nuk kishte tё bёnte aspak me kritere nacionaliste, por si personi mё i përshtatshëm nga bota ortodokse qё kishte eksperiencёn e duhur nё misionet apostolike dhe nё formimin e kishave tё reja.
   Miratimi unanim prej Sinodit të Patriarkanës Ekumenike dhe ratifikimi i marrëveshjes midis shtetit dhe Kishёs Orthodokse (ligji, nr.10057) sipas Kushtetutës, janë dëshmi të qarta të legjitimitetit të tij. Gjithashtu, zgjedhjen e njё Kryepeshkopi kanonik e tregojnё letrat paqёsore qё shkëmbehen midis Kishave Ortodokse tё botёs, tё cilat njohёn menjёherё Kryepeshkopin e zgjedhur unanimisht tё KOASH-it. Paskan gabuar gjithë institucionet kishtare nё mbarё botёn dhe primatët e Kishave Orthodokse Autoqefale me konfirmimin e zgjedhjes së Kryepeshkopit të Shqipërisë!? Vetёm z. Xhufi ka tё drejtё!? Kjo do tё thotё tё fyesh inteligjencёn e tё krishterёve nё Shqipёri dhe nё mbarё botёn. Tё vёsh nё pikёpyetje legjitimitetin e institucioneve qё zgjodhёn dhe ato qё aprovuan legjitimitetin e tij pa asnjё argument, nuk ёshtё veçse njё marrёzi. Mund tё konsiderohej ilegjitime, por vetёm nё bazё tё legjislacionit tё sistemit komunist qё ju ndoshta keni nostalgji.
   Procesi i ringjalljes sё KOASH-së kishte nevojё tё domosdoshme plotësimin organizativ tё saj, kryepeshkopi dhe peshkopёt-Sinodi i Shenjtё- atribute tё pandara të çdo Kishe Ortodokse Autoqefale.
Ringritja e saj sot është një realitet, që është i vlerësuar jo vetëm në Shqipëri, por nga e gjithë bota orthodokse, kishat e krishtera brenda dhe jashtë vendit, si dhe nga institucionet më të larta laike europiane dhe botërore.
   Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipёrisё ёshtё njё institucion i pavarur sipas Kanoneve tё Shenjta dhe drejtohet nga Sinodi i Shenjtë si organi më i lartë, anëtarët e tё cilit për herë të parë themeluan atё në vitin 1998 dhe sot përbëhet nga tetë peshkopë. Kryepeshkopi qё nё fillim i dha një rëndësi të madhe shkollimit të klerit në Shqipëri duke themeluar Akademinë Teologjike “Ngjallja e Krishtit” në Sh. Vlash, Durrës, që në vitin 1992. Në këtë institucion arsimor të lartë fetar në Shqipëri, janë formuar teologjikisht, moralisht dhe shpirtërisht të gjithë kuadrot e saj duke përmirësuar vazhdimisht nivelin dhe përfaqësimin e saj (150 klerikё, tё gjithё nёnshtetas tё Republikёs sё Shqipёrisё). Qёllimi i kёtij institucioni qё prej fillimit ishte pёrgatitja e kuadrove brenda vendit pёr tё kultivuar ndjenjёn e respektit pёr fenё dhe pёr kombin dhe kёtё e shpreh me kremtimet e saj nё festat kombёtare duke vlerёsuar sakrificat e martirёve tё saj pёr fe dhe pёr atdhe dhe duke theksuar ruajtjen e unitetit brenda saj dhe shoqërisё.
   Ajo ushtron rolin e saj në përputhje me Kushtetutën e vitit 1998 dhe siç përcaktohet nga marrëveshja midis Shtetit dhe Kishës Orthodokse (ligji, nr.10057), qё cituam mё lart, pavarësisht shantazheve nga qarqe, apo individë të caktuar. Tё gjitha komunitetet fetare nё Shqipёri njohin dhe kanё marrёdhёnie me Kishёn Ortodokse nё Shqipёri, udhёhequr prej Fortlumturisё sё Tij Anastasit, qё gёzon respektin e tyre.
Gjithashtu Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipёrisё ёshtё anëtare me të drejta të plota në organizmat më të rëndësishëm ndërkristianë dhe ndërfetarë në botë, anëtare e Këshillit Europian të Kishave -CEC, (që nga viti 1992, një organizëm ku Kryepeshkopi ofroi shërbimin e tij si zëvendës-president 2003-2009); anëtare e Këshillit Botëror të Kishave -WCC, (që nga viti 1994 dhe vetë primati i KOASH-it ishte një ndër presidentët e tij, 2006-2013).
   Kisha Ortodokse nё Shqipёri, duke zhvilluar mё tej respektin e ndёrsjelltё tё bashkëpunimit reciprok nё ecurinё paqёsore dhe nё progresin e vendit, ka luajtur njё rol edhe nё krijimin e Kёshillit Ndёrfetar tё Shqipёrisё (Shkurt 2007), i mbështetur dhe nga World Conference of Religions for Peace – WCRP -, (Kryepeshkopi Anastas ёshtё president nderi pёr dy mandate radhazi), duke promovuar bashkekzistencёn fetare nё organizmin mё tё fuqishёm ndёrfetar nё botё.
   Kontributi nё organizmat e ndryshёm i ka rritur reputacionin KOASH-it, por edhe ka prezantuar imazhin e Shqipёrisё, duke përcjellё njё imazh pozitiv tё Shqipёrisё nё arenёn ndёrkombёtare, duke lartёsuar dinjitetin e saj pas dekadave tё tёra izolimi prej regjimit. Pjesёmarrja e saj nё organizmat dhe aktivitetet ndёrkombёtare ёshtё shprehje e qartё se integrimi i vendit dhe shoqёrisё shqiptare nuk kufizohet nё njё shtet tё veçantё.
   Vepra e Kryepeshkopit Anastas dhe e Kishёs Ortodokse ёshtё e pranueshme gjerёsisht. Pёr kontributin e tij dhe shёrbimet e ndryshme si brenda vendit, ashtu edhe nё rajonin e Ballkanit e mё gjerё, dhe ёshtё vlerёsuar me shumё çmime. Kujtojmё çmimin, dhёnё nga ish-presidenti i Republikёs, z.Bamir Topi dhe çmimin “Pro Humanitate” nga fondacioni «Pro Europa» pёr vitin 2001 pёr kontributin e paqes nё rajonin e Ballkanit. Mrekullia e ringritjes sё saj është një fakt dhe zhurmat e disave tregojnë se janë në grahmat e fundit përpëlitëse tё hijes mortale të ideologjisë qё i formoi. Kjo mrekulli nuk mund të venitet nga legjenda urbane, shkrime tendencioze, fantazi dhe fobi sipas stilit dhe tipit komunist, që shpikte armiq kudo dhe ngado duke bunkerizuar vendin dhe mendjet.

Dhimitёr Qosja & Thoma Çomëni
pedagogё në Akademinë Teologjike “Ngjallja e Krishtit”, Shën Vlash, Durrës.

Radio "Ngjallja" transmeton drejtpërdrejt shërbesat e Javës së Madhe që kryhen në Tiranë

 

   Kisha jonë bën të mundur transmetimin drejtpërdrejt të shërbesave të Javës së Madhe që kryhen në Tiranë, me anë të valëve të Radio "Ngjallja", për të gjithë ata që nuk munden dot të vijnë për t'u lutur sëbashku në shërbesat e këtyre ditëve sipas programit që kemi afishuar.

   Ndiqeni në aparatet radiofonike në FM 88.5, dhe në internet në këtë faqe si edhe linkun http://www.ustream.tv/channel/radio-ngjallja-online.

   Këto shërbesa ritransmetohen gjithashtu çdo ditë, në orën 00:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Doli në qarkullim libri liturgjik "Java e Madhe e Shenjtë".

 

   Këto ditë doli në qarkullim libri liturgjik “Java e Madhe e Shenjtë”. Libri përmban të gjithë shërbesat adhuruese të Kishës Orthodhokse që kryhen gjatë Javës së Madhe e të Shenjtë të Pashkës. Ky është ribotim i librit me të njëjtin emër botuar nga Kisha jonë në vitin 2009.  

   Në këtë botim janë shfrytëzuar gjerësisht përkthimet dhe përshtatjet në gjuhën shqipe të Imzot Theofan Nolit në dy variantet e botuara të tij, si edhe përshtatjet në gjuhën e sotme të përkthimit të Kostandin Kristoforidhit dhe përkthyesish të tjerë.

   Libri përmban të gjitha shërbesat adhuruese të Javës së Madhe, që përfshijnë lexime biblike dhe lutje të përbashkëta të paraqitura me krijimtari poetike mjaft dinamike për t'u kënduar me muzikë bizantine. Temat e këtyre shërbesave janë: të Hënën e Madhe përkujtojmë të Lumurin Josif, të Fortbukur e të Fortmirë, si dhe fikun e mallkuar e të tharë prej Zotit; të Martën e Madhe përkujtojmë paravolinë e Dhjetë Virgjëreshave; të Mërkurën e Madhe përkujtojmë gruan mëkatare që leu Zotin me miro; të Enjeten e Madhe kujtojmë Lajtoren e Shenjtë, Darkën Mistike, Faljen e Përmbinatyrshme të Zotit në Gjethsimaní dhe Tradhtinë e Judës ndaj Zotit; të Premten e Madhe kremtojmë Pësimet e Shenjta shpëtimtare dhe të tmerrshme të Zotit dhe Perëndisë dhe Shpëtimtarit tonë Jisu Krisht; të Shtunën e Madhe kremtojmë Varrimin e Hyjtrupshëm dhe Zbritjen në Hadh të Zotit tonë Jisu Krisht; të Dielën e Madhe të Pashkës kremtojmë Ngjalljen jetëprurëse të Zotit tonë Jisu Krisht.

 

 

 

Në vigjilje të Javës së Madhe
    Në vigjilje  të Javës së Madhe, Kisha jonë kremtoi Ngjalljen e Shën Llazarit edhe Hyrjen e Krishtit në Jerusalem. Ditën e kremtimit të Ngjalljes së Shën Llazarit, në Kishën e "Ungjillëzimit" në Tiranë, Kryepiskopi Anastas  dorëzoi në gradën priftërore të dhjakonit, Spiro Topanxhën, i diplomuar në Akademinë Teologjike "Ngjallja e Krishtit" në Shën Vlash, që punon prej mjaft vitesh si katekist në Tiranë. 
    Ndërsa e diela e Palmave (Dafinave) në Tiranë u kremtua në katedralen "Ngjallja e Krishtit" dhe në tre kisha të tjera të kryeqytetit. Në katedrale Liturgjia hyjnore u kryesua nga Fortlumturia e Tij, Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë  + Anastasi. Në këtë ditë ku të krishterët kremtojnë Hyrjen triumfale të Krishtit ne Jerusalem, Kisha zbukurohet me degë palmash dhe dafinash dhe u jepen besimtarëve degë dafinash si shenjë lavdërimi dhe simbol fitoreje të Krishtit. Kjo festë e madhe u kremtua kudo në të katër dioqezat e vendit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiranë
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durrës
 
 
 
Fier
 
 

 
Shkodër
 
 
Apostulli - Veprat e Apostujve 2:38-43 Ungjilli - Joani 3:1-15

Apostulli - Veprat e Apostujve 2:38-43
Atëherë Pjetri u tha atyre: Pendohuni, dhe gjithkush prej jush le të pagëzohet në emrin e Jisu Krishtit, për ndjesën e mëkateve; dhe do të merrni dhuratën e Shpirtit të Shenjtë. Sepse premtimi është mbi ju dhe mbi bijtë tuaj dhe mbi të gjithë ata që janë larg, sa ka për të thirrur Zoti Perëndia ynë. Edhe me shumë fjalë të tjera dëshmonte dhe i nxiste ata, duke thënë: Shpëtoni nga ky brez i shtrembër. Ata pra që pritën me gëzim fjalën e tij u pagëzuan; dhe atë ditë u shtuan rreth tre mijë shpirt. Edhe ishin duke pritur në mësimin e apostujve dhe në shoqëri dhe në thyerjen e bukës e në falje. Edhe çdo shpirti i hyri frikë; dhe shumë çudira e shenja bëheshin me anë të apostujve.

Ungjilli - Joani 3:1-15
Edhe ishte një njeri nga Farisenjtë, që e kishte emrin Nikodhim, një nga të parët e Judenjve. Ky erdhi natën tek Jisui dhe i tha: Rabi, e dimë se nga Perëndia ke ardhur mësues; sepse asnjë s’mund të bëjë këto shenja që bën ti, në mos qoftë Perëndia bashkë me të. Jisui u përgjigj e i tha: Me të vërtetë, me të vërtetë po të them, nëse nuk lind njeriu prej së larti, s’mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Nikodhimi i thotë: Si mund të lindet njeriu duke qenë plak? Mos mundet të hyjë për së dyti në barkun e së ëmës së tij e të lindë? Jisui u përgjigj: Me të vërtetë, me të vërtetë po të them, nëse nuk lind njeriu prej uji e prej Shpirti, s’mund të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Ç’ka lindur prej mishit, është mish, dhe ç’ka lindur prej Shpirtit, është shpirt. Mos u çudit pse të thashë se duhet të lindni ju prej së larti. Era ku të dojë fryn, dhe i dëgjon zërin, po s’di nga vjen, e ku vete; kështu është edhe kushdo që ka lindur prej Shpirtit. Nikodhimi u përgjigj e i tha: Si mund të bëhen këto? Jisui u përgjigj e i tha: Ti je mësues i Izraelit, dhe nuk i di këto? Me të vërtetë, me të vërtetë po të them, se atë që dimë flasim, dhe për atë që pamë japim dëshmi, po dëshminë tonë nuk e pranoni. Nëse ju thashë juve punët e dheut, dhe nuk besoni, si do të besoni, nëse ju them punët e qiellit? Edhe asnjë s’ka hipur në qiell, veç ai që ka zbritur nga qielli, i Biri i njeriut, që është në qiell. Edhe sikurse Moisiu ngriti lart gjarpërin në shkretëtirë, kështu duhet të ngrihet lart edhe i Biri i njeriut; që të mos humbasë kushdo që t’i besojë, por të ketë jetë të përjetshme.

 

 

Leximet biblike të ditës - VIDEO

 

Elisaveta, oshënare, Hierodëshmor Valentioni

Elisaveta, oshënare 

Shkëlqeu në një periudhë kohore të panjohur. Lindja dhe jeta e saj, e vulosur me shenjtërinë, u paralajmërua nëpërmjet një zbulese hyjnore. Që në vitet e rinisë ajo zgjodhi jetën asketike. Trupin e saj e mundonte pa mëshirë. Gjithnjë zbathur, me të njëjtën veshje; vuante nga të ftohtët, për vite të tëra nuk e shijoi vajin; kreshmoi shumë dyzetditësha dhe frymën e saj e lartësoi: Për tre vjet e kishte mendjen të përqendruar vetëm tek Perëndia dhe shihte ngazëllimin e Qiellit me sytë truporë! Pra, ishte e natyrshme që të fitonte dhunti mrekullibërëse: Me anë të lutjes vrau një gjarpër helmues të frikshëm dhe shëronte sëmundje të ndryshme. Fjeti si oshënare. Elisavetë, hebraisht do të thotë: Betimi im është Perëndia

 

Predikimi i së Djelës

 

E Diela e Shenjtë e Pashkës së Madhe

    Pak përpara mesnatës, në Sabatin e Bekuar, fillon Vigjilja e Pashkës 1 . Në disa tekste kjo shërbesë quhet Shërbesa e Mesnatës. Gjatë kësaj shërbese Kisha mbahet e ndriçuar shumë pak. Sipas zakonit të vjetër, mbas Kanonit shuhen të gjithë kandilet e Kishës përveç "Kandilit të Pashuar" të altarit. Pastaj fillon Shërbesa e Dritës ose Shërbesa e Ngjalljes. Prifti është në altar. Ai merr Qiriun e Pashkës dhe e ndez në "Kandilin e Pashuar". Pastaj me qiriun në dorë ai del tek Dyert e Bukura duke kënduar: "Ejani e merrni dritë, prej dritës që s’perëndon, edhe lavdëroni Krishtin që u ngjall së vdekurish".

 

 

Radio "Ngjallja" Live


 

Kryepiskopi Anastas

...

Read More

Vështrim i përgjithshëm 1991-2012

    Me rifitimin e lirisë së besimit, pas persekutimit të egër shumëvjeçar (1945-1...

Read More

Sinodi i Shenjtë

Sinodi i Shenjtë i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë përbëhet nga: Kryepiskopi i ...

Read More

Besimi Orthodhoks

       Në këtë seksion të faqes sonë të internetit, besimtarët orth...

Read More

Historia e Kishës

            ...

Read More

Dhiata e Re

   Librat e parë të shkrimeve të Dhiatës së Re janë katër ungjijtë e Shën Mattheut, ...

Read More

Mitropolitë e Shenjta

Kryepiskopata e Shenjtë e Tiranës, Durrësit

 

Kryepiskop: Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Fortlumturia e Tij Anastasi. Episkopë Ndihmës: Episkopi i Apollonisë, Hirësia e Tij Nikolla;  Episkopi i Krujës, Hirësia e Tij Andoni. Episkopi i Amantias Hirësia e Tij Nathanail. Episkopi i Bylisit Hirësia e Tij Asti. Selia: Tiranë. Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, Rr. e Kavajës 151, Tiranë, Albania. Tel. (00355) 4–2234.117, 4–2235.095, fax 4–2232.109.

 

______________________________________________

Mitropolia e Shenjtë e Beratit

 

Mitropolit: Mitropoliti i Beratit, Vlorës dhe Kaninës, Hirësia e Tij Ignati. Selia: Lagja "22 Tetori", Berat. Tel. (00355) 32–238 120, tel.- fax 32–238.120. 

 

 

Mitropolia e Shenjtë e Gjirokastrës 

 

Mitropolit: Mitropoliti i Gjirokastrës, Hirësia e Tij Dhimitri. Selia: Gjirokastër. Lagja 11 Janari, Gjirokastër. Tel. (00355) 84–242.66, fax 84–237.73.

___________________________________________

Mitropolia e Shenjtë e Korçës

 

Mitropolit: Mitropoliti i Korçës, Hirësia e Tij Joani. Selia: Korçë. Rr. "Stefan Luarasi", nr. 2, Korçë, Albania. Tel. (00355) 82–242.876, fax 82–246.100. Epitrop Arkihieratik: Atë Ilia Kotnani.

Kalendari 2014