Kisha “Shën Nikolla”, Vodicë

 

 

* * *

  Kisha “Shën Nikolla”, Cerckë

 

 

 * * *

  Kisha “E Tërëshenjta Mari”, Bezhan (e restauruar)


 

* * *

Kisha “Ngjallja e Krishtit”, Borovë (parafabrikat)

 

 

 * *  *  

Kisha “Shën Nikolla”, Rehovë (e riparuar)

 

 

* * * 

Kisha “Burimi Jetëdhënës”, Leskovik (e riparuar)

 

 

* * * 

Kisha “Metamorfoza e Krishtit”, Leskovik (e riparuar)

 

 

* * *

Kisha “Fjetja e Hyjlindëses Mari”, Leskovik (e riparuar)

  

 

 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com