Vleresimi aktual: 0 / 5

Yje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktivYje jo aktiv
 

Doli në qarkullim gazeta "Ngjallja" e muajit Korrik 2015

Në këtë numër do të lexoni:

 

- “Udhëto me Zotin” - Filluan kampet verore për fëmijët dhe të rinjtë orthodhoksë

- Shqipëria: një shembull i bashkëjetesës ndërfetare në Evropë - Konferencë në Milano, Itali, e zhvilluar në kuadrin e EXPO 2015 

- Një dhuratë për orthodhoksët e Gramshit - Në kishën Metamorfoza e Shpëtimtarit u vendos ikonostasi i ri i gdhendur me dorë nga mjeshtrat tanë - nga K.B 

- Fjeti Z. Sotir Tapia, “Nderi i Psaltëve të Kishave të Beratit”

- Etërit dhe Mësuesit Ekumenikë të Kishës - nga Arkimandrit Kozma Sovjani

- Kujtimi i oshënarit Andrea Rublev

- Kujtimi i martirit të ri Kristodhuli i Kasandrës

- Grigor Gjirokastriti dhe gramatologjia shqiptare - Botuar në revistat - “Kërkim”, “Tempulli” etj

- Ata që punuan për kishën tonë, Atë Erazmi Jorgo - nga Atë Spiro Kostoli

- Një prift rus shërbeu në kishën tonë - nga Kristofor Beduli

- 20 - vjetori i fjetjes së Ikonom Stavrofor Spiro Veli

- Përdhosje e vendit të shenjtë, e lejuar nga shteti - Ngjarja e Voskopojës, me spektaklin “Mis Shqipëria 2015”, ngjall shqetësim dhe shtron shumë çështje që kërkojnë zgjidhje

 

 

 

 

* indicates required


 

 
 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com