Vleresimi aktual: 5 / 5

Yje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktiveYje aktive
 

    Kemi kënaqësinë t’iu informojmë për publikimin e website-it tonë të ri zyrtar. (www.orthodoxalbania.org)

    Faqja e re është më e lehtë në përdorim duke garantuar fleksibilitet dhe aplikueshmëri për të gjitha paisjet elktronike si pc-desktop, tablet dhe smartphone në respektim të plotë të udhëzimeve që ka publikuar "Google" në blogun e tij për përmirësimin e website-ve për ti bërë ato më të lehtë gjatë përdorimit.

    Rezultatet e testimit të website-it në lidhje me respektimin e standarteve që kërkon teknologjia e sotme bashkohore mundet të gjenden duke klikuar në këtë link. (https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/).

 

 

    Synimi yne kryesor gjatë fazës realizative të website-it tonë të ri ishte shpejtësia e hapjes dhe lehtësia e përdorimit, duke u mundësuar të gjithë besimtarëve orthodhoksë dhe të gjithë përdoruesve të tjerë në Shqipëri por edhe në të gjithë botën mundësinë e përdorimit sa më të lehtë dhe më të shpejtë. Gjithashtu website i ri është pasuruar me shumë materiale të reja. Inovacioni që jemi përpjekur t’iu ofrojmë përdoruesve të kësaj faqe është edhe mundësia e regjistrimit në saj të email-it për të marrë cdo ditë leximet biblike, por edhe për tu njoftuar mbi çdo lajm të ri që publikohet.

    Faqja pasurohet çdo ditë, për të qënë sa më dinamike dhe informuese për të gjithë përdoruesit e saj të të gjitha moshave. 

 

* indicates required


 

 
 

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com