Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike "Kryqi i Nderuar" është institucion arsimor i Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Ajo u krijua dhe funksionon që nga shtatori i vitit 1998, me nismën dhe kujdesin e Fortlumturisë së Tij Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, z.Anastas.
      
     Ajo funksionon në bazë të ligjeve të shtetit për shkollat jopublike dygjuhëshe fetare dhe me program të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Nxënësit janë bursistë të Fortlumturisë së Tij, Kryepiskopit Anastas.
     
     Objektivi i shkollës është krijimi ikushteve të përshtatshme që tëgjithë nxënësit të arrijnë një nivel të lartë kulturor e shkencor. Ajo synon kështu edukimin, integrimin e tyre si anëtarë të denjë të shoqërisë, si dhe përgatitjen e kuadrove të aftë për nevojat dhe kërkesat e ndryshme të Kishës. 
     
     Stafi pedagogjik është i specializuar dhe disa prej tyre kanë grada shkencore. Shkolla disponon një bazë të pasur materiale dhe laboratorë.

                                                                                            Vendndodhja dhe mjediset

     Shkolla e Mesme Kishtare “Kryqi i Nderuar”,është vendosur në një nga lagjet karakteristike të Gjirokastrës. Është vendosur në një kompleks tradicional ndërtesash të gurta, të blerë dhe rikonstruktuar nga Kryepiskopi Anastas, duke ruajtur vlerat historike e kulturore të godinave. Ky kompleks shkollor është me kushte bashkëkohore dhe me konvikt. Ka mjedise të përshtatshme për studim dhe të gjitha këto mundësojnë realizimin e objektivit të shkollës. 
     
     Përveç klasave dhe kabineteve mësimore shkolla ka edhe klasën e kompjuterave, sallën e studimit, zyrat, bibliotekën mjaft të pasur, kishëzën e saj ku kryhen shërbesat adhuruese, ambiente sportive, mensën, konviktin. 

                                                                                                    
   
Qëllimi i shkollës 

    Shkolla ka si qëllim t'u sigurojë nxënësve të saj:

  • Formim të përgjithshëm arsimor e edukativ.
  • Dije dhe dashuri ndaj mësimeve të Besimit Orthodhoks dhe ndaj etikës së krishterë, ndërgjegje të devotshme dhe mënyrë jetese orthodhokse.
  • Kulturën e duhur për të fituar ato cilësi, të cilat do t'i bëjnë të dobishëm për Kishën dhe për shoqërinë, në mënyrë që të bëhen kuadro të denjë. Për këtë arsye merren të gjitha masat e duhura dhe krijohen kushtet e përshtatshme për zhvillimin e një jete shpirtërore të krishterë orthodhokse, si dhe të ndërgjegjësimit të të rinjve orthodhoksë për misionin e tyre.
  • Të përgatisë kandidatë për Akademinë Teologjike "Ngjallja e Krishtit", në Shën Vlash të Durrësit, e cila përbën në të njëjtën kohë vazhdimësinë e studimeve që ofron Shkolla e Mesme Kishtare "Kryqi i Nderuar".


                                                                                                         Jeta shkollore

      Nxënësit janë aktivë në të gjithë programin shkollor: në mësime, në shërbesat e shenjta, si edhe të gjithë veprimtaritë e tjera të shkollore. Çdo nxënësi, duke ndërthurur filozofinë jetësore me aktivitetet shkollore, i jepet mundësia të formojë karakterin e tij në mënyrë të gjithanshme, si edhe të zhvillojë prirjet e tij të veçanta.

     Programi mësimor bazohet në planet, programet dhe tekstet mësimore për arsimin parauniversitar të miratuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për shkollat e mesme. Por krahas këtij programi zhvillohen edhe lëndë fetare si p.sh. Hyrje në Besimin Orthodhoks, Etikë e Krishterë, Katekizëm, Muzikë kishtare bizantine, Ikonografi etj.
 

    Nxënësit marrin pjesë në shërbesat e shenjta të përditshme. Synimi kryesor është që ata të mësojnë rregullat adhuruese të Kishës, mënyrën e shërbimit në kishë, të mësojnë të psalin (ku profesori i muzikës formon edhe koret) si edhe të përdorin librat liturgjikë nëmënyrë që të ndihmojnë në kishat e fshatit apo të qytetit të tyre. 

     Shkolla ka konvikt komod me të gjitha kushtet që i duhen një nxënësi. Konvikti është një familje e madhe brenda një fryme miqësie, bashkëpunimi, me respekt për njeri-tjetrin. Shkolla ka edhe asistencë të rregullt mjekësore. Mbi 80 % e nxënësve që janë diplomuar në këtë shkollë ndjekin studimet e larta universitare brenda dhe jashtë vendit.

 

 

Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike “Kryqi i Nderuar” 
Lagja 11 Janari, Gjirokastër

Tel. 084 263 227 ;  Fax. 084 266 543

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com