Arsimi dhe Edukimi

Përkujdesjet Ditore - Kopshtet - Shkolla Fillore 9-vjeçare Shqiptaro-Amerikane Shkolla e Lartë Private “LOGOS” Shkolla 9-vjeçare Shqiptare-Greke Shtëpia Orthodhokse e Shpresës Shën Vlash Shkolla e Mesme Teknike Apostull Pavli Mesopotam Delvinë Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike ''Kryqi i Nderuar'', Sukth, Durrës Shkolla e Mesme Kishtare Jopublike ''Kryqi i Nderuar'', Gjirokastër Akademia Teologjike Ngjallja e Krishtit

Kujdesi shëndetësor

Kryepiskopi Anastas, duke kujtuar Urdhëresën e Jisuit për të sëmurët dhe duke parë nevojën e madhe që kishte populli ynë në vitet e para të demokracisë, për ndihmë, ilaçe dhe vizita mjekësore, theksoi se Kisha jonë do të mjekojë jo vetëm plagët e shpirtit por edhe të trupit. - Me iniciativën e tij u ngrit dhe filloi nga puna poliklinika orthodhokse "Shën Llukai",

Ndihma dhe kujdesi social

Ne jemi zyra Diakonia Agapes (Shërbimi i Dashurisë), zyra sociale, zhvilluese dhe e emergjencës e Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë. Duke shprehur dashurinë sakrifikuese të Perëndisë për të gjithë njerëzimin, pa dallim race ose besimi, Diakonia Agapes punon me njerëzit, veçanërisht të varfërit e të mënjanuarit e Republikës së Shqipërisë, për të zhvilluar shpresë, besueshmëri, vetë-iniciativë dhe zgjidhje të nevojave të tyre kritike nëpërmjet asistencës, edukimit dhe mbështetjes financiare.

Kontributi për kulturën

Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, krahas përpjekjeve për ringritjen nga themelet të strukturës kishtare të rrënuar plotësisht nga persekutimi ateist 46-vjeçar, që në vitet e para bëri përpjekjet sistematike edhe në fushën e kulturës. Në stadin e vështirë të rimëkëmbjes së saj, Shqipërisë i duhej që të nxirrte nga rrënjët e saj të traditës kulturore, frymëzim dhe fuqi për ecjen dhe përparimin e mëtejshëm.

Nisma Sociale

Mencat e bamirësisë “Shoqëria e Dashurisë”, po japin një kontribut mjaft të çmuar për të varfërit e shumtë të shoqërisë shqiptare. Në Tiranë, Korçë, Berat dhe Gjirokastër Kisha Orthodhokse po ndihmon me ushqimin e mjaft njerëzve në nevojë. Kjo veprimtari zhvillohet akoma edhe më shumë, sepse këto qendra kanë si qëllim jo vetëm të ndihmojnë këta njerëz me ushqim të gatuar ditor, por dhe t’u ofrojë atyre një vend të sigurt, ku të ndjejnë dashuri për njeri-tjetrin dhe për jetën. Për të arritur këtë qëllim, besimtarët përpiqen vullnetarisht të sigurojnë një mjedis sa më të

Kujdesi për mjedisin

Të gjitha Zoti Perëndi i bëri me dashuri dhe në shërbim të njeriut. Ndonëse ne njerëzit jemi krijesa më e lartë në botë kemi për detyrë t’i respektojmë të gjitha krijesat e tjera dhe të marrim pjesë së bashku në adhurimin e Krijuesit. Në mesazhin e tij me numër 629/1989 i përkujtuarshmi, Patriku Ekumenik Dhimitër, caktoi ditën e parë të shtatorit të çdo viti, si ditën e mbrojtjes së ambientit natyror dhe dha bekimin patriarkal dhe atëror që këtë ditë, e gjithë bota orthodhokse të zhvillojë lutje për mbarë krijimin. Brenda këtij mesazhi, ai shprehet se po vëzhgon

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com