Dhjata e Re


  image

  Ungjilli sipas Matheut

      Ungjilli i Shën Mattheut, i cili ishte një nga të dymbëdhjetë apostujt, është konsideruar nga disa si më i hershmi ungjill i shkruar. Ekziston gjithashtu opinioni se ishte shkruar në fillim në aramaisht dhe jo në tekstin greqisht
 • 1
  • image

   Ungjilli sipas Markut

       Ungjilli i Shën Markut është më i shkurtëri prej ungjijve, dhe ndoshta i shkruar i pari, ndonëse kjo është çështje e debatueshme. Autori i tij nuk është njëri prej dymbëdhjetë apostujt dhe pikëpamja e përbashkët është që ky
 • 1
  • image

   Ungjilli sipas Llukait

       Ungjilli i Shën Llukës, i cili nuk ishte nga të dymbëdhjetë apostujt, por një nga nxënësit e parë, një mjek i njohur për shoqërimin e tij me apostullin Pavël, deklaron të jetë një që “shkruan me radhë . . . ashtu
 • 1
  • image

   Ungjilli sipas Joanit

       Ungjilli i Shën Joanit është shumë i ndryshëm prej ungjijve sinoptikë. Pa dyshim, ai është shkruar i fundit dhe është vepër e apostullit dhe nxënësit të dashur të Zotit, në fund të jetës së tij, në mbarim të
 • 1
  • image

   Veprat e Apostujve

     Libri i Veprave të Apostujve u shkrua nga Shën Lluka në fund të shekullit të parë, si pjesë e dytë e historisë për Teofilin, rreth Krishtit dhe Kishës së Tij. Libri fillon me një tregim të ngjitjes së Zotit dhe
 • 1
  • image

   Letrat e Shën Pavlit - pjesa e parë

         Katërmbëdhjetë letra, të quajtura gjithashtu epistola, të cilat i përcaktohen apostullit Pavël, përfshihen në shkrimet e shenjta të Kishës së Dhiatës së Re. Do t'i vërejmë këto sipas rendit në të cilën ato janë vendosur në Shkrimin
 • 1
  • image

   Letrat e Shën Pavlit - pjesa e dytë

       Katërmbëdhjetë letra, të quajtura gjithashtu epistola, të cilat i përcaktohen apostullit Pavël, përfshihen në shkrimet e shenjta të Kishës së Dhiatës së Re. Do t'i vërejmë këto sipas rendit në të cilën ato janë vendosur në Shkrimin e
 • 1
  • image

   Letra e Shën Judës

       Ka qenë vënë në dyshim nëse “Juda, shërbëtori i Jisu Krishtit dhe vëllai i Jakovit” që shkroi letrën e Shën Judës është “Juda, vëllai i Jakovit” (Lluka 6:16; Veprat 1:13), njëri prej dymbëdhjetë apostujve, “jo Iskarioti” (Joani 14:22).
 • 1
  • image

   Letra e Shën Jakovit

         Sipas Traditës së Kishës, letra e Shën Jakovit nuk është shkruar nga asnjëri prej apostujve, por nga “vëllai i Zotit” i cili ishte peshkopi i parë i Kishës së Jerusalemit (Shih Veprat 15; Galatianët 1:19). Letra i
 • 1
  • image

   Letrat e Shën Pjetrit

     Shumica e studiuesve bashkëkohorë nuk mendojnë se Shën Pjetri vetë i ka shkruar këto dy letra që mbajnë emrin e tij. Ata e konsiderojnë letrën e parë sikur vjen nga fundi i shekullit të parë dhe letrën e dytë
 • 1
  • image

   Letrat e Shën Joanit

       Tre letrat e Shën Joanit u shkruan nga nxënësi i dashur i Zotit i cili shkroi edhe ungjillin e katërt. Ato u shkruan në mbarim të shekullit të parë dhe kanë si temë të përgjithshme një polemikë të
 • 1
  • image

   Libri i Zbulesës

     Libri i Zbulesës, quajtur gjithashtu Apokalipsi, që do të thotë ajo që është zbuluar, i quajtur gjithashtu edhe Zbulesa e Shën Joanit, tradicionalisht mbahet të jetë vepra e nxënësit të Zotit, i cili, më vonë, shkroi ungjillin e katërt
 • 1
 • Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com