Leximet e ditës

Apostulli - 2Korinthianëve 4:1-12. Ungjilli - Mateu 24:13-28.

Apostulli - 2Korinthianëve 4:1-12.

Prandaj duke pasur këtë shërbesë, siç u përdëllyem, nuk ligështohemi, por mohuam të fshehtat e turpërisë dhe nuk ecim me dinakëri, as nuk shtrembërojmë fjalën e Perëndisë, po me shfaqjen e së vërtetës ia paraqesim veten tonë çdo ndërgjegjeje njerëzore përpara Perëndisë.

Edhe në qoftë se është i mbuluar ungjilli ynë, është i mbuluar për të humburit, sepse perëndia i kësaj jete verboi mendimet e atyre që s'besojnë, që të mos i ndriçojë ata drita e ungjillit të lavdisë së Krishtit, i cili është shëmbëllesë e Perëndisë. Sepse s'predikojmë veten tonë, por Zotin Jisu Krisht, edhe veten tonë si shërbëtorë tuaj për Jisuin. Sepse Perëndia që tha të ndriçojë dritë nga errësira, është ai që ndriçoi në zemrat tona për të dhënë ndriçimin e njohjes së lavdisë së Perëndisë në personin e Jisu Krishtit.

Edhe kemi këtë thesar në enë balte, që të jetë teprimi i fuqisë nga Perëndia dhe jo nga ne. Jemi në çdo gjë të shtrënguar, po jo të dërrmuar; të ngatërruar, po jo të dëshpëruar; të përndjekur, po jo të braktisur; të vënë poshtë, po jo të humbur, duke rrethsjellë gjithmonë në trup vdekjen e Zotit Jisu, që edhe jeta e Jisuit të shfaqet në trupin tonë. Sepse ne që rrojmë, gjithnjë jepemi në vdekje për Krishtin, që edhe jeta e Jisuit të shfaqet në trupin tonë të vdekshëm. Kështu vdekja vepron në ne, edhe jeta në ju.

Ungjilli - Mateu 24:13-28.

Po kush të durojë deri në fund, ky do të shpëtojë. Edhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në tërë botën, për dëshmi mbi gjithë kombet; edhe atëherë do të vijë fundi.

Kur të shihni pra “neverinë e shkretimit”, që është thënë nga profeti Daniel, duke ndenjur në vend të shenjtë, ai që lexon le ta kuptojë. Atëherë ata që janë në Jude le të ikin nëpër male. Kush të gjendet përmbi shtëpi, le të mos zbresë që të marrë gjë nga shtëpia e tij.

Edhe kush të gjendet në arë, le të mos kthehet prapa që të marrë rrobat e tij. Edhe mjerë ato që janë shtatzëna dhe ato që kanë foshnja në gji në ato ditë. Edhe lutuni që të mos bëhet ikja juaj në dimër, as të shtunën. Sepse atëherë do të jetë shtrëngim i madh, i atillë që nuk është bërë që në fillim të botës e deri tani, as nuk do të bëhet. Edhe po të mos shkurtoheshin ato ditë, nuk do të shpëtonte asnjë mish; po ato ditë do të shkurtohen për të zgjedhurit.

Atëherë në ju thëntë juve ndonjëri: Ja tek është këtu Krishti, apo aty, mos besoni. Sepse do të ngrihen krishtër të rremë, edhe profetë të rremë, edhe do të bëjnë shenja të mëdha dhe çudira, kaq sa do të gënjejnë edhe të zgjedhurit, në mundshin. Ja tek jua thashë juve më përpara. Në ju thënçin pra juve: Ja tek është në shkretëtirë, mos dilni. Ja në dhomat e brendshme, mos besoni. Sepse siç del vetëtima nga lind dielli dhe duket deri tek perëndon, kështu do të jetë edhe ardhja e birit të njeriut. Sepse ku të jetë kërma, atje do të mblidhen shqiponjat.

Offers and bonuses by SkyBet at BettingY com